Nodarbinātības valsts aģentūras programmas - Ogres tehnikums

Nodarbinātības valsts aģentūras programmas

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru

PIKC Ogres tehnikums īsteno šādas izglītības programmas:

Nr.p.k.

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas veids

Programmas stundu skaits

1.

“TR3” kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

Neformālās izglītības programma

62 st.

2.

“TR3” (ar 1.pal.) kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

Neformālās izglītības programma

77 st.

3.

Valsts valoda abilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

Neformālās izglītības programma

150 st.

4.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

Neformālās izglītības programma

150 st.

5.

”Būvdarbi”,

profesionālā kvalifikācija namdaris

Profesionālās tālākizglītības programma

960 st.

6.

“Datorsistēmas”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis

Profesionālā tālākizglītības programma

960 st.

7.

“Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks

Profesionālā tālākizglītības programma

960 st.