„Par “C”, “C95”, “CE” kategorijas autovadītāju apmācību” - Ogres tehnikums

„Par “C”, “C95”, “CE” kategorijas autovadītāju apmācību”

 

Līguma priekšmets

Par “C”, “C95”, “CE” kategorijas autovadītāju apmācību

Iepirkuma identifikācijas numurs

OT 2015/3

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmito daļu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā internetā.

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.02.2015. plkst. 10.00

Rezultātu publicēšanas datums

2015. gada 3.februāris

Piegādātāja nosaukums

SIA „Vikingi”

Līgumcena (bez PVN)

11 600,00 EUR

Līguma izpildes termiņš

12 mēneši

 

Rezultāti šeit

Līgums šeit