Ogres tehnikumā diskutē par darba vidē balstītām mācībām

18.februārī Ogres tehnikumā (OT) notika Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas organizēts seminārs par darba vidē balstītām mācībām.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, kā arī ar Igaunijas un Lietuvas sadarbības partneriem īsteno Erasmus+ programmas projektu "Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā" , kura mērķis ir veicināt nacionālās profesionālās izglītības reformas Baltijā, kā arī Baltijas valstu sadarbību profesionālajā izglītībā.

"Tas ir viens no pieciem reģionālajiem semināriem par darba vidē balstītām mācībām, uz kuru aicināti izglītības, darba devēju un pašvaldību pārstāvji. Izglītības un zinātnes ministrija šī projekta ietvaros izstrādā tiesisko regulējumu, un mums ir ļoti būtiski uzklausīt dažādu mērķgrupu viedokļus, lai šos Ministru kabineta noteikumus izstrādātu pēc iespējas kvalitatīvākus un noderīgākus visiem šajā procesā iesaistītajiem dalībniekiem," norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte profesionālajā izglītībā Ilze Buligina.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācija rīkoja šo semināru, lai skaidrotu un mēģinātu ieinteresēt gan profesionālās izglītības iestādes, gan uzņēmumus iesaistīties un īstenot darba vidē balstītās mācības, kas Latvijas profesionālās izglītības sistēmā vēl ir tikai sākuma posmā.

2013./2014.gadā Latvijā tika īstenoti pirmie darba vidē balstītu mācību pilotprojekti sešās profesionālās izglītības iestādēs, tostarp Ogres tehnikumā.

Šajā mācību gadā OT astoņās profesionālajās kvalifikācijas audzēkņi īsteno darba vidē balstītu izglītību, kurā iesaistīti 193 audzēkņi. OT audzēkņi darba vidē balstītu izglītību apgūst 59 uzņēmumos.

"Pats būtiskākais audzēkņu darba vidē balstītas izglītības nodrošināšanai ir uzņēmējs. Ja uzņēmējs atsaucas šai iniciatīvai, tad mēs to varam nodrošināt. Tā ir savstarpēja izglītības iestādes un uzņēmēja sadarbība. Novitāte šajā darba vidē balstītā izglītībā ir tā, ka audzēkņi jau no pirmā kursa ir praksē pie uzņēmēja. Audzēkņu praksi vada gan uzņēmuma, gan tehnikuma pārstāvji. Pēc katras prakses tiek izvērtēti rezultāti un izvirzīti nākamie uzdevumi," uzsver OT direktore Ilze Brante.

Seminārā pieredzē par darba vidē balstītu mācību organizēšanā dalījās AS "HansaMatrix" viceprezidents Alvis Vagulis. Lai pārliecinātos par darba vidē balstītu mācību atdevi un reālajiem ieguvumiem, seminārā tika aicināti piedalīties arī OT audzēkņi, kuri jau trīs gadus piedalās šajā pilotprojektā un kvalifikāciju apgūst uzņēmumā.

"Darba vidē balstītās mācības no uzņēmuma prasa daudz lielāku ieguldījumu nekā vienkārši mācību prakses, jo uzņēmumam jāveltī daudz vairāk laika, jānodrošina ražošanas iekārtas un darba vidē balstītu mācību vadītājs, kurš māca jaunieti. Tas, protams, saistās ar ievērojami lielākiem uzņēmuma izdevumiem. Tāpēc, lai šo mācību formu veicinātu, sākuma posmā arī Latvijas valsts piedāvā Eiropas Savienības fondu subsīdijas, kas uzņēmumiem mazinātu šīs izmaksas. Tāpat plānots arī atbalsts audzēkņiem, lai veicinātu jauniešu piesaisti profesionālajai izglītībai. Šobrīd notiek projekta sagatavošanas posms, kura laikā Latvijas Darba devēju konfederācija informē uzņēmumus par iespēju iesaistīties projektā un par nosacījumiem slēgt sadarbības līgumu," informē Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce.

Uzņēmumi, kam nav iespējas piedalīties šajos semināros, bet vēlas iesaistīties darba vidē balstītu mācību īstenošanā, var vērsties Latvijas Darba devēju konfederācijā un iesniegt savu kontaktinformāciju.