OT izbraukuma pedagoģiskās padomes sēde - pedagogu profesionālās pilnveides seminārs. - Ogres tehnikums

OT izbraukuma pedagoģiskās padomes sēde - pedagogu profesionālās pilnveides seminārs.

10.janvārī notika Ogres tehnikuma (OT) izbraukuma pedagoģiskās padomes sēde – pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Audzēkņu darba vidē balstītu mācību nodrošinājums Vidzemes pašvaldību ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos".

OT pedagogi devās uz piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību (PKS) "Straupe" un SIA "Valmiermuižas pils" (tajā ietilpst Valmiermuižas alus darītava), lai iepazītos ar uzņēmumu vēsturi, struktūru, ražošanas procesu un attīstību.

 

Abi uzņēmumi ieņem stabilas pozīcijas Latvijas tirgū un ar savu nevainojamo reputāciju ir lieliskas prakses vietas topošajiem speciālistiem. 

Sarunās ar uzņēmumu vadību panākta vienošanās par prakses iespējām OT audzēkņiem. Uzņēmumos varētu praktizēties ne tikai Ēdināšanas pakalpojumu, pārtikas ražošanas un viesmīlības nodaļas, bet arī Dizaina un tūrisma nodaļas audzēkņi, jo abi uzņēmumi ir arī tūrisma maršrutos iekļauti objekti.

PKS "Straupe" valdes priekšsēdētājs Imants Balodis izrādīja interesi arī par iespējām sadarboties ar topošajiem interjera dizaineriem, jo uzņēmumā nesen atvērta semināru telpa, kur uzņemt viesus un rīkot degustācijas. Lai semināru telpa iegūtu atbilstīgu izskatu, tās interjera veidošanā nepieciešams iesaistīt speciālistus, kādus sagatavo Ogres tehnikums. 


Starp citu, Ogres tehnikuma pedagogi bija pirmie viesi jaunajās semināru telpās, pirmo reizi uzņēmuma vēsturē tika sarīkota arī produktu degustācija. Īpaša uzmanība tika ierādīta sieram, jo viens no semināra tematiem bija "Siers kā tūrisma produkts Latvijas atpazīstamības veicināšanai Eiropā". Siera popularizēšana notika sadarbībā ar biedrību "Siera klubs", jo gan PKS "Straupe", gan Ogres tehnikums ir šā kluba biedri. Arī viesojoties Valmiermuižas alus darītavā, pedagogiem bija iespēja pārliecināties par uzņēmuma produkcijas kvalitāti. 


Valmieras alus darītavā strādā alus ražošanas meistars no Vācijas ar vērā ņemamu darba vidē balstītas izglītības pieredzi, un, kā zināms, darba vidē balstītas izglītības ideja nāk tieši no Vācijas. Savukārt Ogres tehnikums ir viena no pirmajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas to ievieš, un sadarbība ar pieredzējušu speciālistu šajā jomā varētu būt liels ieguvums. 

 

OT pedagogi semināra gaitā ieguva daudz jaunas informācijas, atziņu un ierosmes turpmākajam darbam ar audzēkņiem. "Šis seminārs un iepazīšanās ar uzņēmumiem rosināja vest uz šejieni ekskursijās arī audzēkņus, lai viņi savām acīm varētu pārliecināties, cik Latvijā ir uzņēmīgi cilvēki, un aicināt jauniešus domāt un virzīties uz izcilību, veidojot pašiem savu biznesu,” atklāj OT metodiķe vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomā Daiga Zvirbule.

Semināra noslēgumā pedagogi saņēma apliecības par profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu.