Ogres tehnikuma pedagogi gūst pieredzi Austrijā - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma pedagogi gūst pieredzi Austrijā

Sestdien, 10.maijā, Ogres tehnikuma izstāžu zālē notika Eiropas Savienības Mūžiglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas mobilitātes projekta "Inovatīva pieredze – kompetents pedagogs!" prezentācija.

"Projekta pamatā ir ideja uzlabot tūrisma attīstību Latvijā, ko varētu veicināt profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšana ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu saistītās specialitātēs,” informē projekta autors, Ogres tehnikuma projektu vadītājs Sandis Krapāns. 

Pēc Ogres tehnikuma iniciatīvas 10 pedagogi no 5 Latvijas profesionālajām mācību iestādēm - Jelgavas Amatu vidusskolas, Smiltenes tehnikuma, kā arī Profesionālās izglītības un kompetences centriem (PIKC) – Ventspils tehnikuma, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma un Ogres tehnikuma -, kur audzēkņi apgūst ar tūrismu saistītas specialitātes, no marta nogalē uz divām nedēļām devās iepazīt Austrijas profesionālās izglītības iestāžu darbību, gūt jaunu pieredzi un paplašināt zināšanas praktisko mācību vadīšanā, mācību metodikas pilnveidošanā un iegūt labās prakses piemērus vienota tūrisma izglītības modeļa veidošanā.

No Ogres tehnikuma projektā piedalījās divas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu programmas pedagoģes – Gita Kalnaģeidāne un Māra Strazdiņa.

"Pieredzes apmaiņas braucienā Austrijas profesionālo skolu darbību iepazinām ne tikai kā vērotāji, bet arī Villahas tūrisma industrijas skolā, kur gatavo ēdināšanas un viesmīlības speciālistus, piecas dienas kopā ar šīs skolas audzēkņiem aktīvi iesaistījāmies teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās,” norāda G.Kalnaģeidāne.

"Praktiskās nodarbības ēdienu gatavošanā deva ļoti daudz – apguvām jaunas metodes, receptes, nodarbību organizāciju. Iemācījāmies gatavot jēra gaļas ēdienus, kas pie mums nav populāri, un, protams, arī desertus – slaveno Austrijas strūdeli un citus. Daudz ko no iemācītā varēsim izmantot, gatavojot audzēkņus profesionālās meistarības konkursiem,” stāsta M.Strazdiņa. 

"Nedēļa, kuru pavadījām šajā skolā, bija iespaidiem bagāta. Austrijā ir attīstīta duālā apmācība, kad audzēkņi vairāk laika pavada uzņēmumos un iejūtas reālajā darba vidē, kas viņiem veicina motivāciju apgūt specialitāti. Arī skolā, kurā viesojāmies, iekārtots mācību restorāns, kur audzēkņi uz vietas var apgūt viesu apkalpošanas iemaņas. Mūsu jaunieši zinības pārsvarā apgūst no grāmatām, un, aizejot praksē, apjūk un iegūtās zināšanas neprot pielietot,” atzīst PIKC „Ventspils tehnikums” pedagoģe un dienesta viesnīcas vadītāja Inta Tomsone.

Pedagogi nolūkojuši Austrijas profesionālo skolu apmācības procesā arī dažādas noderīgas lietas, ko varētu izmantot savās mācību iestādēs – tie ir praktisko apmācību uzskates līdzekļi, pie skolām izveidots garšvielu dārzs, atkritumu šķirošana, higiēnas un sanitārijas normu ievērošana – pirms un pēc praktiskajām nodarbībām virtuvē audzēkņi iet dušā un nomazgājas, katram audzēknim ir savs skapītis, kur viņš atstāj virsdrēbes un ielas apavus.

Projekta laikā pedagogiem bija iespējams arī apskatīt Austrijas tūrisma objektus, un no profesionāla skatpunkta novērtēt, kā jāpiedāvā tūrisma produkti.

"Paldies Ogres tehnikumam un direktorei Ilzei Brantei par iespēju mums, piecu skolu pedagogiem, kopīgi piedalīties šajā projektā, bet labās prakses piemēri ir ne tikai ārzemēs, tāpēc vajadzētu attīstīt ciešāku sadarbību arī starp Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm un pārņemt to labāko, kas mums katram ir,” uzsver I.Tomsone.

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts "Inovatīva pieredze – kompetents pedagogs!" (līguma Nr. 2013-1-LV1-LEO03-05261) ilga no 22.marta līdz 5.aprīlim, un tam piešķirtais ES finansējums ir EUR 23 690,00.

Vairāk bildes šeit