„Papildus darbu veikšana Ogres tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai” - Ogres tehnikums

„Papildus darbu veikšana Ogres tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai”

Līguma priekšmets

„Papildus darbu veikšana Ogres tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai”

Iepirkuma identifikācijas numurs

OT 2014/3

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

2014.gada 17.aprīlis

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2014.gada 6.maijs plkst.10.00

Rezultātu publicēšanas datums

 2014.gada 2.jūnijs

Piegādātāja nosaukums

SIA "SKONTO BŪVE"

Līgumcena (bez PVN)

 45 293,59 EUR

Līguma izpildes termiņš

 līdz darbu izpildei

 

Nolikumu var lejupielādēt šeit

Pielikumu nolikumam var lejupielādēt šeit

Pielikuma 1.sadaļu var lejupielādēt šeit

Atbildes uz Pretendentu jautājumiem var lejupielādēt šeit

Paziņojumu par iepirkuma rezultātiem var lejupielādēt šeit

Līgums šeit


Pasūtītājs: Ogres tehnikuma kontaktpersona – Uģis Ligers, Tel. nr. 28230393.