Kultūrizglītības pulciņi - Ogres tehnikums

Kultūrizglītības pulciņi

Interešu izglītības nodarbības 2020./2021.mācību gadā

Interešu izglītība — radošas personības attīstībā, iespēja attīstīt savus esošos talantus un iemācīties ko pilnīgi jaunu, jo tajā pārklājas vaļasprieki un izglītojoša darbība. Interešu izglītība dod iespējas radīt veiksmes situācijas katram jaunietim, kas savukārt nostiprina pašvērtējumu.

 

Kultūrizglītības pulciņi

 

Nodarbības

 

Skolotājs

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piekt-diena

 

Norises vieta

Tautisko deju kolektīvs „Solis”

 

Daira Dāle

 

17:00 – 19:00

 

 

17:00 - 19:00

 

 

 

Konferenču zāle, 201.k

Ogres tehnikums

 

Koris

Reinis Grīnhofs

 

 

16:00 – 18:00

 

 

16:00 – 18:00

 

 

148.kab, Aizupes

Instrumentālais ansamblis

Reinis Grīnhofs

 

 

18:00 – 20:00

 

 

18:00 – 20:00

 

 

146.kab, Aizupes

Vokālais ansamblis

Liene

Grīnhofa

 

16:00 – 18:00

 

 

 

17:00 – 19:00

 

 

148.kab, Aizupes

Audzēkņu pašpārvalde

Armanda Auziņa

 

 

 

16:00 – 17:00

 

 

 

149.kab, Aizupes

Nodarbības

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Norises vieta

Tautisko deju kolektīvs „Solis”

Daira Dāle

17:00 – 19:00

 

17:00 - 19:00

 

Multifunkcionālās halles skatuve

Koris

Reinis Grīnhofs

 

17:00-19:30

 

17:00-19:30

Konferenču zāle

Instrumentālais ansamblis

Reinis Grīnhofs

 

 

 

15:30 – 17:00

146.kab

Jaunsardze

Andris Juškāns

18:00 – 19:30

18:30 -19:30

Meža pr.13

Pašpārvalde

Luīza Taube

17:00 – 19.00

211.kab

Vokālais ansamblis

Liene

Grīnhofa

 

15:00 – 19:00

 

 

 

 

148.kab