Tautisko deju treniņnometne Vecbebros

Ogres tehnikums kopā ar Rīgas Tehnisko koledžu organizēja profesionālās meistarības pilnveides tautisko deju treniņnometni, ar mērķi sagatavoties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatēm.

Tautisko deju treniņnometne norisinājās Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros no 2020.gada 7.-8.martam, piedalījās tehnikuma deju kolektīvs "Solis" (vadītāja Daira Dāle) un Rīgas Tehniskās koledžas deju kolektīvs "Mazais Ritenītis" (vadītāja Ilze Mažāne) kopā 55 dalībnieki. Audzēkņi, divas dienas, cītīgi pilnveidoja savus deju soļus, lai sagatavotos atlases skatēm. Sirsnīgu paldies sakām kolektīvu vadītājām un komandai, pasniedzot Pateicības no Ogres tehnikuma direktores Ilzes Brantes un direktores vietnieces kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armandas Auziņas.

Tautisko deju treniņnometne audzēkņiem ir viena no tehnikuma tradīcijām, aicinot ciemos citu skolu kolektīvus un veicinot kopīgu sadarbību audzēkņu interešu izkopšanā.

2020. gadā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, pulcējot tūkstošiem dziedātāju un dejotāju un citus mākslinieciskos kolektīvus no visas Latvijas.