ERASMUS + projekts “YES: the Earth ” Grieķijā, Hanijā - Ogres tehnikums

ERASMUS + projekts “YES: the Earth ” Grieķijā, Hanijā

No 2020.gada 3.-7.februārim Grieķijā, Hanijā norisinājās ERASMUS+ projekta "Young Entrepreneurs Sustaining the Earth" otrā mobilitāte. Projektā piedalās 6 valstis – Turcija, Rumānija, Grieķija, Itālija, Horvātija un Latvija.

Ogres tehnikumu pārstāvēja pedagoģe Linda Pastare, projektu vadītāja Ieva Kārkliņa un 4 audzēkņi – Marta Solovjova, Kristiāna Laura Čerņika, Agris Grīnbergs un Mārtiņš Juris Bisnieks.

Projekta mobilitāte tika atklāta Vamos Apokoronou (Hanijas lauku teritorijā) vidusskolā "GENIKO LYKEIO VAMOU" (mācās ap 200-300 audzēkņi). Tās tēma bija "Pašapziņas prasmju attīstīšana" ar nolūku apzināt personības iezīmes, vērtības, spējas, stiprās un vājās puses, atklāt indivīda potenciālu. Pirms mobilitātes projektā iesaistītajiem audzēkņiem bija jāveic mājas darbi – jāiztulko ar projektu saistīti materiāli, kuri tiks ievietoti E- Twinning interneta vietnē, kā arī jāuzraksta scenārijs un jāiestudē ludziņa par dažādām profesijām (Latvijas komandai tā bija grafiskais dizainers). Visu projektā iesaistīto valstu komandas prezentēja izvēlēto profesiju, izspēlējot ludziņu.

Lai radītu interesi par matemātiku un attīstītu STEAM prasmes, viena no mobilitātes tēmām bija "matemātika ikdienas dzīvē". Tās ietvaros audzēkņiem bija jāveic interesanti matemātikas uzdevumi skolā un arī ārpus tās - senajā amfiteātrī, kur bija jāsaskaita sēdvietas, izmantojot matemātikas zināšanas un prasmes.

Bija iespēja pabūt lielākajā Krētas pilsētā Heraklionā, tās vēstures muzejā un iegūt vērtīgu informāciju par seno Grieķiju.

Katrai mobilitātei paredzēta noteikta tēma un izpildāmie uzdevumi. Nākamās tikšanās notiks Rumānijā – 2020.gada septembrī, Itālijā – 2020.gada novembrī, tad Horvātijā - 2021.gada martā un projekta noslēguma pasākums Latvijā - 2021.gada maijā.