Meistarklase “Kā būt labam saimniekam mežā” - Ogres tehnikums

Meistarklase “Kā būt labam saimniekam mežā”

Karjeras atbalsta pasākumu ietvaros š.g. 27.februārī 3MT un daļai 4MT mežsaimniecības tehniķu grupu audzēkņiem bija iespēja skolā apgūto teoriju pielietot praksē.

Raimonds Mežaks (Valsts meža dienesta mežzinis) iepazīstināja ar nekailciršu mežsaimniecības demonstrējumu objektiem Kurmenes un Mazzalves pagastos.

Mūsu diena iesākās ar iepazīšanos, Raimonds spēja atraisīt jauniešus, uzdodot jautājumu par vaļaspriekiem un interesēm ārpus mācību darba. Un tad pirmais objekts - 0.6 ha liels izcirtums, kurā veikta izlases cirte divos paņēmienos baltalkšņa audzē upes aizsarjoslā. Bija jānosaka atstātie ekoloģiskie koki, kā arī jānovērtē izcirtuma atjaunošanās ar baltalkšņa atvasēm. Radās jautājumi par baltalkšņu audžu apsaimniekošanu, kā arī ierobežojumiem un iespējām, cērtot audzi kailcirtē aizsargjoslā. Un pavasaris ir klāt, to secinājām, ieraugot ziedošu zalktenes krūmu!

Nākamajā objektā bija redzama atvēruma atjaunošana ar sertificētiem egļu stādiem, nonācām pie secinājuma – nepieciešama kopšana.

Meža īpašnieka lepnums – par dižkoku atzītais hibrīdais alksnis, kuru tā uzreiz bija pagrūti atpazīt.

Kādu postu nodara Latvijā valdošie rietumu vēji redzējām nākamajā objektā – pēc kaimiņa īpašumā veiktās kailcirtes cieta Raimonda īpašums. Egļu audze, kuras sakņu sistēma ir vēja neizturīga, tika nopostīta vējgāzē. Platība atjaunota gan ar egli, gan bērzu un melnalksni. Lielākās problēmas – pārnadžu bojājumi, mazie kociņi apstrādāti ar repelentu.

Mūsu lielākais izaicinājums bija grāvju un pārmitru vietu pārvarēšana, kārtējo reizi atgādinot, ka mežā jāiet ar piemērotiem apaviem un apģērbu.

Plantāciju mežu apsaimniekošana ir virziens, kas Latvijā attīstās pēc lauksaimniecības zemju aizaugšanas. Raimonds uzsvēra pozitīvos aspektus, apsaimniekojot un noformējot dokumentos plantāciju mežu.

Dienas noslēgumā paviesojāmies Raimonda Mežaka radinieces lauku mājā "Pūpoli", kas šobrīd izveidota par semināru vietu un apmeklējām aizsargājamu meža biotopu – staignāju meži.

Mežsaimniecības profesionālo priekšmetu pedagogs Anda Vilciņa