Ogres tehnikumā direktori diskutē par profesionālās izglītības nākotni un iespējām - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā direktori diskutē par profesionālās izglītības nākotni un iespējām

Ogres tehnikumā 16.decembrī notika profesionālās izglītības iestāžu direktoru seminārs "Profesionālās izglītības iestāžu kā reģionāli nozīmīgu daudzfunkcionālu izglītības centru stiprināšana", kurā piedalījās izglītības iestāžu direktori, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī viesi no Somijas.

Semināru atklāja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante: "Esam priecīgi, ka pirmā mācību pusgada noslēguma seminārs notiek pie mums, Ogres tehnikumā. Šodien jau ieskandinām nākamo gadu un plānojam par tajā veicamajām aktivitātēm. Pats aktuālākais uzdevums - kā profesionālo izglītību attīstīt gan saturiski, gan otrs, ne mazāk svarīgs uzdevums, – kā šo saturu sasaistīt ar finansējumu. Tāpēc ļoti jauki, ka kopā ar mums ir kolēģi no Somijas, kuri pastāstīs par savu pieredzi. Profesionālās izglītības biedrība no katra reģiona deleģē vienu pārstāvi, kurš 17.decembrī Izglītības un zinātnes ministrijā piedalīsies sarunā par jauno profesionālās izglītības finansēšanas modeli. Novēlu jums seminārā iegūt jaunu informāciju, lai to liktu lietā un attīstītu savu izglītības iestādi".

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina informēja semināra dalībniekus par aktualitātēm profesionālajā un pieaugušo izglītībā, ieskicējot uzdevumus profesionālās izglītības pievilcības un efektivitātes veicināšanai, profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšanai 2020.gadā.

"Profesionālā izglītība šobrīd ir nozīmīgu pārmaiņu procesā – izglītības kvalitāte un efektivitāte ir izšķiroši svarīga darba tirgum, nepieciešams nodrošināt prasmju un mācīšanās rezultātu saskaņošanu ar darba tirgus prasībām. Prasmju saturs nepārtraukti mainās – tās nav tikai profesionālās prasmes, bet plaša spektra vispārējās prasmes, kuru ieguvei liela loma ir profesionālajai izglītībai mūžizglītības kontekstā. Šobrīd svarīga ir virzība uz inovācijām un ekselenci profesionālajā izglītībā," norāda R.Gintaute-Marihina.

Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals iepazīstināja ar profesionālās izglītības reformu gaitu, aktualitātēm, grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu.

J.Gaigals skaidroja, kādas izmaiņas gaidāmas pēc profesionālās izglītības satura reformas. Ja pirms reformas audzēkņi apguva saturu atbilstoši skolu programmām, tad pēc reformas tas būs elastīgs saturs atbilstoši katra individuālajām spējām un interesēm, ierastos mācību priekšmetus aizstās moduļi un moduļu grupas, izglītojamo vidū būs ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi eksāmenus kārtos nevis savās mācību iestādēs, bet nozaru eksaminācijas centros, kur absolventiem tiks piešķirta profesionālā kvalifikācija. Ja līdz šim audzēknis varēja iegūt vienotu izglītības dokumentu par iegūto kvalifikāciju, tad pēc reformas profesionālās izglītības dokuments un/vai kvalifikācijas apliecība tiks izsniegta atbilstoši sasniegtajam līmenim, kā arī varēs saņemt dokumentus par daļēju, moduļu apmācību. Jaunais izglītības saturs paredz individuālas izvēles iespējas samērot ar reālām prasībām, lai novērtētu sasniegto, nevis konstatētu nesasniegto.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un iestāžu pārraudzības jomā Inga Zeide informēja par 21.gadsimta profesijām un prasmēm darba tirgū. Savukārt SIA "Microsoft Latvija" vadītāja Renāte Strazdiņa iepazīstināja ar digitālo prasmju nepieciešamību profesijas apguvei un darbam, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanai.

Pieredzē ar Latvijas kolēģiem par elastīgām profesionālās izglītības programmām un to īstenošanu dalījās Somijas Izglītības un kultūras ministrijas projekta koordinators Erno Hyvönen, vecākā eksperte Saara Ikkelä, profesionālās izglītības iestādes "Amiedu" (Helsinki) direktora vietnieks Keijo Honkonen.

Semināra dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Ogres tehnikuma vokālais ansamblis pedagogu Lienes un Reiņa Grīnhofu vadībā.