Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centrā sācies izlaidumu laiks - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centrā sācies izlaidumu laiks

Ogres tehnikumā no 2019. gada 30. augusta mācības uzsākušas 193 nodarbinātās personas 13 izglītības programmās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4. kārtas ietvaros.

Kā pirmie 2019. gada 21. septembrī noslēguma pārbaudījumu kārtoja neformālās izglītības programmas "Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi" 15 izglītojamie, no kuriem viens izglītojamais mācījās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4. kārtas ietvaros un 14 izglītojamie - ar personisko finansējumu. Pēc sekmīgas noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas visi izglītojamie saņēma Motorzāģa vadītāja apliecības.

2019. gada 30. novembrī profesionālās pilnveides izglītības programmas "Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība" izglītojamie kopā ar AS "Latvijas Valsts meži" mežkopības meistaru, Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas biedru Juri Katreviču ieguva praktiskas zināšanas meža kopšanā un atjaunošanā. Pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas 6 izglītojamie Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros un 8 izglītojamie, kas mācībās piedalījās ar savu peronisko finansējumu, saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas "Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība" apguvi.

Projektu vadītāja Ilze Ozola