Ogres tehnikums sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicināja uz sadarbību Ogres tehnikumu, lai projekta "Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana", ietvaros, prezentētu divas grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības tēmām: "Starptautiskā drošība" un "Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības". Grāmatu galvenā mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un jaunāko kursu studenti. Izdevumi ir veidoti kā mācību procesa atbalsta resurss vidusskolu skolēniem un studentiem. Jaunizdotās grāmatas tehnikums saņēma dāvanā un tās atrodas gan bibliotēkā, gan skolotājiem mācību kabinetos, izmantošanai mācību procesā. Tās saņēma arī to kursu audzēkņi, kas piedalījās pasākumā.

Ar priekšlasījumiem uzstājās Ogres tehnikuma ekonomikas skolotāja Linda Pastare par tēmu "Finanšu pratības nepieciešamība reālajā dzīvē" un Ogres 1.vidusskolas ekonomikas skolotāja Agnese Slišāne par tēmu "Eksporta un starptautisko attiecību loma ekonomikā".

Paldies skolotājām par atsaucību!