Ogres tehnikuma audzēkņi piedalās Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra organizētajā hakatonā

2019.gada 29.oktobrī un 5.novembrī Gulbenes 2.vidusskolā notika hakatons – vispirms gan īsi par to, kas ir hakatons - hakatons jeb tehnoloģiju maratons ir pasākums, kas ilgst 48 stundas. Tā mērķis ir izveidot jaunas komandas un radīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Sākotnēji katrs, kuram ir biznesa ideja, prezentē tās pārējiem dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki izvēlas, pie kuras idejas attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un no nulles veido reālu produkta prototipu.

Hakatonā piedalījās Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2.vidusskolas un Ogres tehnikuma audzēkņi, no kuriem deviņi mācās Ogrē, bet pieci Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā.

Visu trīs izglītības iestāžu audzēkņi tika sadalīti astoņās komandās pēc BOSI DNS metodes un kopīgi ģenerēja biznesa idejas, izstrādājot Lean Canvas biznesa modeli un produkta prototipu. Pasākuma laikā bija iespēja konsultēties ar mentoru. Finālā, kas notika 5.novembrī, biznesa modelis tika prezentēts žūrijai, kuras sastāvā bija uzņēmējdarbības centra speciālisti un pieredzējuši uzņēmēji.

Finālā dalīto 1. un 2.vietu ieguva komandas, kuru sastāvā bija Ogres tehnikuma un Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietas Rankā audzēkņi. 1. vietu ieguva komanda, kuras sastāvā bija Gabriela Polenca /3GR/, Mārtiņš Mickevičs /3BG R/, Roberta Noela Panama /4VO/ un Toms Maulis /4VD/.

1. un 2. vietas komandas ieguva naudas balvu 100 eiro apmērā, lai izstrādātu prototipu un, iespējams, realizētu savu ideju dzīvē.

Ogres, Rankas un Gulbenes audzēkņi iepazinās, sadraudzējās un ieguva vērtīgu pieredzi. Jaunieši ir apmierināti ar savu sniegumu un ir motivēti darboties tālāk, reģistrējot skolēnu mācību uzņēmumu.

"Hakatons rosināja uz ikdienas problēmām paskatīties no cita skatu punkta. Tādējādi mūs, dalībniekus, uzmundrināt un iedrošināt uz problēmu ideju atrisinājumu. Iemācīja dalībniekiem vairāk domāt inovatīvi, saskatīt problēmās idejas, prezentēt savas idejas žūrijai un konkurentiem. Esmu pateicīga, ka man gadījās tik radošu cilvēku komanda. Esmu ļoti priecīga, ka mana komanda spēja noticēt idejai, ko radām, ka spējām ideju pasniegt tā, ka ieguvām dalīto pirmo vietu un naudas balviņu mūsu idejas attīstībai. Esam sparīgi koncentrējušies un vēlamies šo ideju attīstīt," stāsta Gabriela.

Skolotāja Linda Pastare saka paldies komandu dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu biznesa modeļa un prototipa izstrādē