1.kursu vecāku dienas

1.kursu sadarbības līgumu parakstīšanas kārtības norise

Sadarbības līgumu parakstīšana par audzēkņu uzņemšanu un mācībām Ogres tehnikumā atbilstoši norādītajam grafikam.

Datums, laiks

Izglītības programmas nodaļa

vieta

12.09.2019.

plkst.16:00

ceturtdiena

Dizaina un mākslas nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

24.09.2019.

plkst.16:00

otrdiena

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

25.09.2019.

plkst.16:00

trešdiena

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

02.10.2019.

plkst.16:00

trešdiena

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa

Konferenču zāle, 2.stāvs

 

 

 

 

Sapulces norises kārtība:

  • Informācija par tehnikumu – attīstības perspektīva un prasības audzēkņiem. Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
  • Stipendiju piešķiršanas kārtība Ogres tehnikumā. Projekta 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iespējas audzēkņiem. Iniciatīva “Latvijas skolas somas”. Direktores vietniece Armanda Auziņa.
  • Pieaugušo un jauniešu karjeras izglītības iespējas tehnikumā. Direktores vietniece Baiba Liepiņa.
  • Starptautiskā Bakalaurāta programma un iespējas piedalīties Erasmus+ projektos. Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska.
  • Izglītības programmas kritēriji kvalifikācijas iegūšanai. IP Nodaļas vadītājs.
  • Vecāku iepazīstināšana ar grupas audzinātājiem.

(Audzinātājs kopā ar vecākiem dodas uz norādītajiem kabinetiem)