Ogres tehnikumā Zinību dienu svin 1122 audzēkņi - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā Zinību dienu svin 1122 audzēkņi

Zinību diena īpaši svētki bija tiem 393 jauniešiem, kuri tikai šogad uzsāks mācības Ogres tehnikumā (OT), lai apgūtu kādu no izglītības programmām.

Pirmkursnieki tikās OT Konferenču zālē, lai iepazītos ar tehnikuma vadību, nodaļu vadītājiem, pedagogiem un audzinātājiem.

Audzēkņus uzrunāja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante: "Aicinu iesaistīties tehnikuma īstenotajos pasākumos, tādējādi pilnveidojot un attīstot sevi, izturēties atbildīgi pret jums uzticēto pienākumu – mācībām, būt neatlaidīgiem, centīgiem un uzcītīgiem, apgūstot profesionālo vidējo izglītību un iegūstot profesionālo kvalifikāciju. Izmantojiet dotās iespējas, jo viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums pašiem!"

Direktore pirmo kursu audzēkņus iepazīstināja ar apgūstamajām izglītības programmām un iespējām, kādas ir audzēkņiem, mācoties Ogres tehnikumā.

Šajā mācību gadā Ogres tehnikums uzsāk īstenot Valsts aizsardzības programmu, tehnikumā darbojas jaunsardze. Jauniešiem ir iespēja iesaistīties interešu izglītības aktivitātēs – korī, vokālajā ansamblī, deju kolektīvā "Solis", sporta aktivitātēs.

1.kursa audzēkņus, kam tuvs ir sports, direktore mudināja piedalīties Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu sacensībās un rudens krosā, ko septembrī organizē Ogres tehnikums.

Ogres tehnikuma audzēkņiem paveras plašas iespējas – darba vidē balstītas mācības, prakse ārzemēs, piedalīšanās starptautisko projektos. Audzēkņiem, mācoties tehnikumā, ir iespēja apgūt Starptautiskā bakalaurāta programmu. Nav mazsvarīgs fakts, ka audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju līdz 150 EUR mēnesī.

Pēc iepazīšanās ar tehnikumu, kursa biedriem un darbošanās audzēkņu pašpārvaldes organizētajās aktivitātēs, audzēkņi noklausījās grupas "Kautkaili" koncertu.