Pašpārvalde piedalās labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi" - Ogres tehnikums

Pašpārvalde piedalās labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi"

2019.gada 5.aprīlī Ogres tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji un direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa, tika uzaicināti uz Kultūras pili "Ziemeļblāzma", kur notika Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" noslēgums - festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi", kur svinīgi tika pasniegtas Atzinības no Valsts izglītības satura centra (VISC) par nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskajā audzināšanā.

Festivāla mērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības labās prakses piemēru apzināšana un popularizēšana, sekmējot viņu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Lai varētu piedalīties festivālā, pašpārvaldei bija jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un video formātā iesūtīts labās prakses piemērs, kā arī tika ņemts vērā vai skola ir iepriekš piedalījusies Labo darbu festivālā (mūsu skola rudenī bija piedalījusies Madonā).

Visus iesūtītos videomateriālus un pieteikumu anketas izvērtēja VISC pieaicināti eksperti, kuri ņemot vērā audzēkņu veikuma aktualitāti un oriģinalitāti, sabiedrisko labumu un darba nozīmīgumu ilgtermiņā/labā darba kā tradīcijas ilgtspēju izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā kopienā, valstī.

Festivāla laikā jauniešiem un skolotājiem bija iespēja tikties ar sabiedrībā populāriem viedokļu līderiem, darboties radošajās meistardarbnīcās, dalīties pieredzē, apgūt jaunas zināšanas un prasmes pilsoniskās līdzdalības jomā.

Festivāla noslēgumā īsts pārsteigums un pateicība jauniešiem, par viņu veikumu no organizatoru puses, bija populārās grupas "Bermudu divstūris" koncerts un svētku kūka.

Foto: Valsts izglītības satura centrs.

Armanda Auziņa, direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā.