Pieaugušie Ogres tehnikumā ir apguvuši nozarēs pieprasītas kompetences - Ogres tehnikums

Pieaugušie Ogres tehnikumā ir apguvuši nozarēs pieprasītas kompetences

Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centrā laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 18. martam mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros ir noslēgušās ar apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi saņemšanu 3 izglītības programmās:

• profesionālās pilnveides izglītības programmā "Harvestera operatora darbi" (15.02.2019.)• profesionālās pilnveides izglītības programmā "meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība" (01.03.2019.)• profesionālās pilnveides izglītības programmā "Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē" (14.03.2019.)