Ogres tehnikuma pedagogus informē par drošāka interneta iespējām - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma pedagogus informē par drošāka interneta iespējām

Ogres tehnikumā (OT) 7.martā viesojās drošāka interneta vēstnese Sandra Magrina ar lekciju pedagogiem par 21.gadsimta komunikācijas riskiem virtuālajā pasaulē.

Internetu lieto gandrīz visi, kuri vien tiek tam klāt, tādēļ informācija par drošību virtuālajā vidē ir ļoti svarīga. Protams, ka par to ne tikai jāzina, bet arī jāprot pielietot.

Edīte Šubrovska, OT dienesta viesnīcas skolotāja, par interneta riskiem ir informēta un apzinās, cik patiesībā bērni un pusaudži šajā vidē var būt neaizsargāti. Ne tikai filmās un sociālajos vēstījumos ir redzams, kādi riski pastāv un kā sociālos tīklus var izmantot, lai, piemēram, mēģinātu pazemot vai kā citādi ietekmēt konkrētu cilvēku. Pieaugušajiem psihe ir nobriedušāka, viņi nereti vēršas tiesībsargājošajos orgānos, bet bērni un pusaudži emociju uzplūdā, neredzot, kā pazemojumus izbeigt, var izvēlēties ne tikai pamest skolu, bet pat dzīvi.

E.Šubrovska atzīst, ka prasmīgās rokās sociālie tīkli pedagogiem ir lielisks palīgs. Audzēkņi var pastāstīt par paveikto, tiešraidē iespējamas reportāžas no notikumu vietas. Nenoliedzami, ka prasmes, arī virtuālās vides un komunikāciju prasmes cilvēkiem izveidojas ģimenē. Ģimenes mikroklimats bieži vien nosaka bērna un jaunieša tālāko vidi un dzīves gaitu. Iepazinušies ar negatīvu pieredzi bērnībā, daļa dara visu, lai savā turpmākajā dzīvē visu vērstu par labu. Pedagogu uzdevums ir pamanīt, dot padomu un atbalstīt, ja palīdzība nepieciešama.

Drošāka interneta vēstneses S.Magrinas sniegtā informācija pedagogiem ir vajadzīga un vērtīga, jo ne visiem ir laiks sameklēt jaunāko informāciju par virtuālās vides riskiem, kas mūsdienu tehnoloģijām bagātajā pasaulē diezgan ātri mainās un aktualitātes seko cita citai.

S.Magrina vērsa pedagogu uzmanību, ka ir pieejami materiāli, kuros apkopota noderīga informācija par sociālo tīklu drošības un privātuma iestatījumiem, to kontroles rīkiem un ziņošanas iespējām problēmu gadījumos. Tas būtu jāzina arī vecākiem un vispārizglītojošo skolu skolotājiem, lai zinātu, kā rīkoties, kad bērni nonākuši situācijā, kurā nepieciešama palīdzība.

Palīdzības materiālos ir apkopota informācija par 22 sociālo mediju platformām, bet interneta vide ir dinamiska un risku aktivitāte mainās ik brīdi. Jo informētāki un zinošāki vecāki un pedagogi, jo mazāk iespēju virtuālās vides ļaundariem.