Video atskats uz valsts dizaina konkursu Ogres tehnikumā - Ogres tehnikums

Video atskats uz valsts dizaina konkursu Ogres tehnikumā

 

14. un 15. februārī Profesionālās kompetences centrā "Ogres tehnikums" norisinājās valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.

Konkursā piedalījās topošie multimediju mākslinieki, dizaineri, video operatori, kuri profesiju apgūst Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestādēs, no Daugavpils, Jēkabpils, Valmieras, Rīgas, Liepājas, Ogres.

Pārstāvēt Ogres tehnikumu valsts konkursā izcīnīja tiesības četri Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi - Annija Adele Strujeviča (2MD), Anrijs Šermuksīts (1MD), Edgars Tilaks (4VO) un Matejs Jakovļevs (3MD). Audzēkņus konkursam gatavoja skolotāji Armands Pučs un Lauris Kalniņš.

Šī mācību gada konkursa tēma bija "Kustīgs attēls multimediju vidē". Kā atklāja A.Pučs, ideja par konkursa uzdevumu pieder Ogres tehnikuma pedagogiem sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, kas akceptēja izvēlēto tematu. "Mūsu ideja, kas ir balstīta uz tehnoloģijām, projekcijām un animāciju, ieinteresēja Latvijas Nacionālo kultūras centru, un konkurss līdz ar to notika Ogres tehnikumā," stāsta A.Pučs. "Esam gandarīti, ka Ogres tehnikumam bija iespēja noorganizēt tik grandiozu pasākumu. Protams, ka liela nozīme ir mūsu mācību iestādes tehniskajam nodrošinājumam, kas ļauj vienlaicīgi uzņemt aptuveni 30 konkursa dalībnieku."

OT Dizaina un mākslas nodaļas pedagogs L.Kalniņš norāda, ka gatavošanās konkursam notika pusgadu. "Īpaši spraigas bija pēdējās nedēļas pirms konkursa, bet paveicām visu, kas iecerēts. Tas bija ne tikai milzīgs darbs, bet arī liels gandarījums. Dalībnieki un kolēģi, kas atbraukuši ciemos, mūs uzteica par paveikto un priecājās par konkursa organizāciju. Daži atzinās, ka labprāt paliktu vēl trešo un pat ceturto dienu," stāsta L.Kalniņš.

Arī ar OT konkursa dalībnieku veikumu pedagogs ir apmierināts: "Kopumā mūsu audzēkņi ļoti labi pastrādāja – gan veidojot mājasdarbu, gan konkursa darbu."

Lai kļūtu par valsts konkursa dalībnieku, pirms tam bija jāveic mājasdarbs, kura rezultātā no astoņiem labākajiem pretendentiem iekšējā konkursa rezultātā tika izraudzīti četri finālisti. Mājasdarbā konkursa dalībniekiem bija dots uzdevums apspēlēt viltus ziņu tēmu – veidot vizuālas animācijas, kuras skatītājam rada vienu iespaidu, bet patiesībā tā pauž ko citu.

OT audzēkņi ar mājasdarbu bija tikuši galā veiksmīgi, ierindojoties godalgotās vietās – M.Jakovļevs un E.Tilaks ieguva 2. vietu vecākajā grupā (3.un 4.kursi), bet A.Šermuksīts – 3.vietu jaunākajā grupā. E.Tilaks, kurš valsts konkursā piedalījās pirmo reizi, atzina, ka guvis vērtīgu pieredzi gan sagatavošanās procesā, gan arī konkursa laikā, piebilstot, ka tas, ka konkurss notiek pašu Ogres tehnikumā neietekmē rezultātu, jo viss atkarīgs no dalībnieka spējām un talanta.

Anrijs Ogres tehnikumā mācās tikai pirmo gadu, bet jau izcili sevi pierādīja ne tikai mājasdarbā, bet arī konkursā, izcīnot 1.vietu savā vecuma grupā. Anrijs atklāja, ka pedagogi atzinīgi novērtējuši viņa mājasdarbu, kas deva iespēju piedalīties finālā. "Konkursā jutos ļoti komfortabli, nebija nekāda satraukumu un veiksmīgi tiku galā ar uzdevumu," savos iespaidos dalās Anrijs.

Godam izturējis pirmo pārbaudījumu samērojoties ar citu skolu audzēkņiem, Anrijs ir apņēmības pilns izmantot arī citas iespējas un piedalīties konkursos. "Skolotāji tagad zinās, ko es varu," saka Anrijs.

Apgūt multimediju mākslinieka profesiju Anrijs nolēmis pēc OT pārstāvju viesošanās Karjeras dienās skolā, kur viņš mācījies. "Savu izvēli nenožēloju, jo Ogres tehnikumā ir ļoti labvēlīgi apstākļi radošai izaugsmei," atzīst Anrijs.

Konkurss norisinājās divas dienas. Lai iegūtu materiālus konkursa darbam "Citādais X" , dalībnieki devās ekspedīcijā arī pa Ogres tehnikumu un Ogri, kur meklēja un fotografēja interesantākos kadrus.

Konkursa noslēgumā dalībniekus, pedagogus un žūriju sveica Latvijas Nacionālā kultūras centra Vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča un izglītības sistēmas eksperte Elita Barisa. Īpašs paldies konkursa rīkotājiem – Ogres tehnikumam un tā direktorei Ilzei Brantei, Dizaina un mākslas nodaļai - vadītājai Velgai Kaļeiņikovai, pedagogiem Laurim Kalniņam, Armandam Pučam un Līvai Graudumniecei.