OT Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi prezentē labākos darbus

Mācību pusgada noslēgumā Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļā notiek semestra darbu individuālās skates, bet ar veiksmīgajiem darbiem tiek iepazīstināti visi nodaļas audzēkņi.

"Nu jau par tradīciju kļuvušais semestra darbu prezentācijas pasākums tiek rīkots, lai varētu iepazīties ar visu nodaļas specialitāšu – interjera, reklāmas dizaina, video operatoru, vides dizaina – audzēkņu darbiem. Prezentācijā ietverti mācību, kursa, eksāmenu darbi, lai varētu aptvert iespējami plašāku audzēkņu loku no 1. līdz 4.kursam," pasākuma ieskaņā teica OT Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.

Audzēkņi saviem darbiem izvēlējušies visdažādākos tematus. 3.kursa video operators Māris Freibergs, kurš aizraujas ar BMX riteņbraukšanu, izveidojis video filmu par šo sporta veidu. Prezentācijā varēja vērot darbus, kas tapuši apgūstot datortehnoloģijas, digitālo kompozīciju, formu ergonomiku.

Vairāki audzēkņi gatavojuši savus darbus konkrētam pasūtītājam, kas paveiktajam piešķir sabiedrisku nozīmīgumu un iespēju apzināt savu varēšanu profesijā.

Interjera dizaina programmas 4.kursa audzēkne Edīte Smalinska veidojusi dzīvokļa interjeru, mēģinot rast optimālus risinājumus konkrētas ģimenes vajadzībām, bet Reklāmas dizaina programmas 4.kursa audzēkne Annija Liene Kazaka savam eksāmena darbam kompozīcijā izvēlējusies z/s "Mētras" zīmola grafiskās identitātes veidošanu.

4.kursa video operators Edgars Ļaksa Ikšķiles novadam veidoja Latvijas simtgades svētku pasākuma projekcijas. Visi, kas bija klāt 17.novembrī pasākumā "Gaisma rakstos un dziesmās" Ikšķiles estrādē, novērtēja Edgara darbu kā iespaidīgu un izdevušos. Tas liecina, ka Ogres tehnikuma audzēkņi tiek sagatavoti par labiem speciālistiem savā jomā. Dizaina un mākslas nodaļas profesionālo priekšmetu skolotājs Armands Pučs atklāj, ka Edgara vadītājā projektā iesaistījās gan multimediju, gan interjera dizaina, gan vides dizaineru audzēkņi, jo daudzi vēlējās pielikt savu roku tik grandioza un reprezentatīva uzdevuma veikšanā.

Savukārt Vides dizaina programmas 3.kursa audzēkņi piedalījās Madonas novada pašvaldības izsludinātajā ideju konkursā "Madonas pilsētas vides objektu dizaina izstrāde". Konkursam iesniegtos darbus, kas tika prezentēti Madonā, varēja redzēt arī šajā pasākumā. 3.kursa audzēkņi, kuri šobrīd apgūst vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālista profesiju, mācības uzsāka pirms trim gadiem jaunizveidotajā Vides dizaina izglītības programmā.

"Ideja pirms trim gadiem Ogres tehnikumā ieviest Vides dizaina izglītības programmu ir attaisnojusies," norāda V.Kaļeiņikova. "Mēs esam atraduši īsto virzienu, kādā izglītot jaunos speciālistus, taču jauniešiem, kuri vēl tikai izvēlas profesiju, ir visai nepilnīgs priekšstats par vides dizaina iespējām. Nereti vides dizains saistās ar ainavu arhitektūru, bet iespēju, kurās radoši izpausties, ir daudz vairāk. Vides dizaineri strādā ar ārtelpu un iekštelpu objektiem, apgūst izstāžu un reklāmas stendu dizainu, kas ir ļoti pieprasītas prasmes darba tirgū. Šajā profesijā ir arī mazāka konkurence."

Arī nākamais semestris Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņiem būs spraiga darba un izaicinājumu pilns. Ogres tehnikumā notiks Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmas audzēkņiem, kurā varēs iesaistīties arī OT audzēkņi. Tāpat netrūks citu konkursu un aktivitāšu, tajā skaitā gatavošanās EuroSkills profesionālajam konkursam.