Ogres tehnikumā meistarklases “Vides dizaina pasaule” un “Kā top video spēļu pasaule?” - Ogres tehnikums

Ogres tehnikumā meistarklases “Vides dizaina pasaule” un “Kā top video spēļu pasaule?”

Tā kā dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt un risināt problēmas, tāpēc 2018. gada 23. novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikuma 2VD, 2ID, 3VD grupu audzēkņiem bija iespēja piedalīties meistarklasē "Vides dizaina pasaule", vērojot nozares profesionāļa – vides dizaina speciālistu Ievu Riekstiņu darbībā. Tika iegūtas jaunas zināšanas par izvēlēto profesiju un nozares jaunākajām tendencēm un attīstību.

Savukārt 2018.gada 29.novembrī iepriekš minētā projekta ietvaros 2MD, 3MD un 4MD kursu audzēkņiem bija iespēja piedalīties meistarklasē "Kā top video spēļu pasaule?", ko vadīja video spēļu izstrādātājs Imants Zarembo. Meistarklases apmeklētājiem bija iespēja iegūt gan teorētiskas zināšanas par video spēļu izstrādes darba specifiku, darbā pielietojamiem instrumentiem un aprīkojumu, izglītības un darba iespējām kā arī par jaunākajām nozares tendencēm, gan praktiski līdzdarboties spēļu dizaina veidošanā.