Arī OT pieaugušo izglītības audzēkņi varēs gūt starptautisku pieredzi - Ogres tehnikums

Arī OT pieaugušo izglītības audzēkņi varēs gūt starptautisku pieredzi

Ogres tehnikumā (OT) 13.novembrī viesojās Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas koordinators Anderss Bergstroms (Anders Bergström), lai apspriestu iespējamo sadarbību profesionālās un mūžizglītības jomā.

"Plānots attīstīt starpvalstu sadarbību gan audzēkņiem, kuri apgūst profesionālo izglītību pēc pamatskolas, gan arī pieaugušo izglītības jomā," tikšanās mērķi atklāja OT direktore Ilze Brante.

Kā norādīja A.Bergstroms, izglītība ir viena no svarīgākajām ES prioritātēm, tāpēc viņa pārstāvētās institūcijas uzdevums ir sniegt daudzlīmeņu pārvaldības atbalstu, izstrādāt vadlīnijas un konsultēt par metodoloģiskajiem principiem, lai sekmīgi īstenotu ES stratēģiju Baltijas jūras reģionā. Izstrādājot vienotu izglītības platformu, iespējams optimizēt darbu un sasniegt maksimālu rezultātu.

Vienots profesionālās izglītības modelis Eiropā uzlabos izglītības kvalitāti, ļaus efektīvāk izmantot Eiropas Sociālā fonda, kas ir ES galvenais nodarbinātības un sociālās iekļautības veicināšanas instruments, finansējumu, iesaistīties dažādos projektos, veicināt prakses un pieredzes apmaiņu starp dažādu valstu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem.

"Piemēram, Ogres tehnikuma Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņi dosies praksē nevis uz Latvijas, bet uz Zviedrijas mežistrādes uzņēmumiem," skaidro A.Bergstroms.

Ņemot vērā sabiedrības dzīves ilguma palielināšanos un pensionēšanās vecuma paaugstināšanos, kas Latvijā šobrīd ir no 65 gadiem, bet nākotnē varētu sasniegt 70 gadu robežu, veikti pētījumi, ka turpmākie Baltijas reģiona valstu ieguldījumi mūžizglītībā ir cieši jāsaista ar iedzīvotāju novecošanās problēmu un to ilgāku nodarbinātību. OT jau vairākus gadus tiek veiksmīgi īstenota pieaugušo izglītība, kas ļauj pārkvalificēties un pielāgoties darba tirgus vajadzībām.

A.Bernstroma vizītes laikā bija iekļauts arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas apmeklējums, lai arī pieauguši varētu gūt starptautisku pieredzi.

Viesis iepazinās ar mācību kabinetiem, laboratorijām un angāru, kur pārliecinājās, ka Ogres tehnikumā ir nodrošinātas visas iespējas kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.