1.kursu Vecāku diena Ogres tehnikumā - Ogres tehnikums

1.kursu Vecāku diena Ogres tehnikumā

Ogres tehnikumā (OT) aizvadīta tradicionālā Vecāku diena, kad vecāki tiekas ar tehnikuma vadību, pedagogiem un grupu audzinātājiem.

Vecākus uzrunāja un par tehnikuma attīstības perspektīvām, sasniegumiem profesionālās izglītības jomā un mācību procesa organizāciju stāstīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. Ar projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", iniciatīvu "Latvijas skolas soma" , kā arī interešu izglītības iespējām, audzināšanas procesa norises kartību un stipendiju piešķiršanas kārtību iepazīstināja direktores vietniece Armanda Auziņa, bet par jauniešu karjeras izglītības, skolēnu mācību uzņēmumiem un pieaugušo izglītības iespējām tehnikumā informēja direktore vietniece, kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa. Savukārt par Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā programmu un Erasmus + projektiem informēja projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska.

OT direktore uzsvēra, ka tuvākā gada laikā tehnikumā noris vērienīgi darbi – tiek pārbūvēta dienesta viesnīca "Aizupēs" un no jauna uzcelta multifunkcionāla halle bijušās sporta zāles vietā..

Profesionālās izglītības iestādes priekšrocība ir tā, ka audzēkņi saņem stipendiju. Aktīvākie audzēkņi var saņemt līdz pat 150 eiro lielu stipendiju mēnesī.

OT sadarbojas ar audzēkņu vecākiem. Viens no šiem sadarbības veidiem ir Ogres tehnikuma padome, kurā ietilpst pedagogi un vecāki. I.Brante aicināja pirmo kursu audzēkņu vecākus iesaistīties OT padomes darbā, lai gūtu priekšstatu par norisēm mācību iestādē, kā arī iesniegtu savus priekšlikumus darba uzlabošanai. I.Brante rosināja vecākus arī līdzdarboties audzēkņu kavējumu un disciplīnas pārkāpumu novēršanā.

Vecāku dienas turpinājumā pirmo kursu audzēkņu vecāki tikās ar nodaļu vadītājiem un grupu audzinātājiem, pārrunāt mācību sasniegumus, specifiskos jautājumus katras profesijas jomā, prakses un eksāmenu norises kārtību, kā arī citus interesējošos jautājumus.

1.kursu vecāki tika aicināti aizpildīt anketu un novērtēt gan tehnikuma darbību, gan sava bērna sasniegumus. Vecāki pauda prieku, ka viņu bērni mācās jaunā un modernā mācību iestādē, kā norāda vecāku pārstāvji: "Iestāšanās tehnikumā mainījusi arī atvases interesi par mācībām, jo tehnikuma skolotāji prot motivēt un iedvesmot jauniešus izglītoties".

Vecāku dienā kopumā piedalījās tuvu pie 150 vecāku pārstāvjiem.