Ogres tehnikums aicina medus brokastīs - Ogres tehnikums

Ogres tehnikums aicina medus brokastīs

2018.gada novembris ir Latvijas 100.gades mēnesis, un novembris jau piekto gadu ir arī Eiropas medus brokastu mēnesis, kad ikviens biškopis tiek aicināts doties uz tuvāko izglītības iestādi, piedāvāt bērniem un jauniešiem degustēt medu, veicināt jauniešu izpratni par bitēm, bišu nozīmi dabas procesos, popularizēt biškopības produktus, biškopja arodu un veselīgu dzīvesveidu.

Ogres tehnikumam no 2017.gada septembra ir sava bišu drava, savs medus un biškopības produkti. Jau otro gadu Ogres tehnikums atbalsta arī pasākumu Eiropas medus brokastis – pagājušajā gadā aicinājām tuvāku un tālāku pirmsskolas un skolas vecuma bērnus un jauniešus gan uz Ogres tehnikuma telpām Ikšķiles novadā, gan Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Vecbebros iepazīties ar medus rašanās procesu, medus degustāciju.

2018.gada novembrī Ogres tehnikums sāk medus brokastu ciklu – "Ciemos pie Ogres tehnikuma bitītēm", kad ikvienas izglītības iestādes jauniešiem, kas ierodas ciemos Ogres tehnikumā vai uz kurieni ciemos dodas Ogres tehnikuma jaunieši, dodam iespēju iepazīties ar bites dzīvības ciklu, darba procesu, biškopības produkciju, kā arī degustēt dažādu veidu medu.

2018.gada 14.novembrī Ogres tehnikumā viesojās gandrīz 30 Bēnes vidusskolas 9. un 12.klases jaunieši – viņiem pirmajiem bija iespēja neklātienē ciemoties pie Ogres tehnikuma bitītēm un degustēt gan viršu, gan liepu, gan aveņu medu. Jaunieši atzina, ka līdz medum ir garš un sarežģīts ceļš ejams, un biškopja arods ir grūts, bet arī ļoti interesants.

Nākamās medus brokastis Ogres tehnikums vedīs uz kādu no Latvijas skolām jau tuvāko nedēļu laikā, tāpat Ogres tehnikuma 1.kursa audzēkņi, kas tikai šogad ir sākuši mācības Ogres tehnikumā, iepazīsies ar mācību dravā notiekošajiem procesiem un degustēs medu.

Mēs vēlamies, lai ikviens Latvijas jaunietis uzzina, kā rodas medus, iemācās atpazīt dažādu veidu medu un varbūt nākotnē kļūst par vienu no Latvijas biškopjiem.