Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā svin Latvijas simtgadi - Ogres tehnikums

Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā svin Latvijas simtgadi

Sagaidot Latvijas simtgadi, Ogres tehnikuma (OT) dienesta viesnīcā Upes prospektā 18 dzīvojošie audzēkņi bija sagatavojuši literāri muzikālu iestudējumu.

Klausītāju vidū OT direktore Ilze Brante, Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja Aina Murāne, dienesta viesnīcas skolotājas Anna Liepa, Irēna Ostaša un Valija Guščina, kā arī audzēkņi.

"Šī ir Patriotu nedēļa, un šodien mēs katrs atbildēsim savai sirdij: "Kas es esmu Latvijai un kas Latvija ir man?" atklājot pasākumu, teica A.Liepa, kura ir iestudējuma scenārija autore un režisore.

Jaunieši A.Liepas vadībā bija sagatavojuši emocionālu, patriotiskām noskaņām piesātinātu priekšnesumu, sveču gaismā lasot dzeju un dziedot dziesmas par Latviju. "Mana dvēsele dzied un gavilē, paldies par patriotisko un garīgo baudījumu. Jūs radījāt sajūtu, ka mēs paši, un neviens cits, veidojam Latviju," pēc jauniešu uzstāšanās atzina skolotāja I.Ostaša.

Audzēkņi savā priekšnesumā bija ietvēruši arī pašu sacerētus dzejoļus un dziesmas. Savu dzejoli "Mana Latvija" runāja grāmatvedības izglītības programmas 3.kursa audzēkne Liene Ozola, bet 2.kursa video operators Markuss Zagorskis dzejas rindās noraksturojis, kas ir savas valsts patriots.

Denijs Grieze, kurš mācās 1.kursā par mežsaimniecības tehniķi, iepriecināja publiku ar divām autordziesmām, kurām arī pats sarakstījis tekstus. Kā atklāja Denijs, uzrakstīt dziesmu par Latviju viņu iedvesmojis literatūras stundā uzdotais mājasdarbs – sacerēt dzejoli par Latviju. Tā tapis dzejolis un vēlāk arī dziesma "Latvija, mana mīļotā".

"Mūsu dāvana Latvijas simtgadei ir bezgala draudzīgais kolektīvs, labās sekmes mācībās, aktīvie un pozitīvie audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki," sacīja I.Ostaša.

OT direktore atzina, ka viņa lepojas ar audzēkņiem, kuri ir tik talantīgi un apdāvināti, aicināja izmantot savus talantus un lepoties ar valsti, kurā dzīvo un kas piedāvā lieliskas iespējas.

Savukārt A.Murāne teica paldies skolotājām par darbu, ko viņas veic dienesta viesnīcā, kā arī audzēkņu pašpārvaldei, kas ir liels atbalsts skolotājām.

Labākie audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki par ieguldījumu aizvadītajā mācību gadā Valsts svētkos saņēma Pateicības.

Dienesta viesnīcā dzīvojošie audzēkņi ir ļoti aktīvi, un, kā uzsver A.Liepa, viņus nevajag pierunāt ne lasīt dzeju, ne iesaistīties pasākumos.

Audzēkņu pašpārvaldes galvenais uzdevums ir uzmanīt, lai viesnīcā būtu kārtība un tīrība. "Trešdienās ir Sanitārā diena, kad ejam pārbaudīt visas istabiņas. Mums ir izstrādāts Nolikums, pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēta tīrība un kārtība. Pārbaudē piedalās 9 cilvēki - katrā stāvā pa trim -, un arī mēs, skolotājas," stāsta V.Guščina.

Dienesta viesnīcā ir iespēja iesaistīties fiziskās aktivitātēs – apmeklēt trenažieru zāli viesnīcas pagrabstāvā, pavasarī un rudenī uzspēlēt āra laukumā volejbolu. Mācību gada laikā viesnīcā notiek dažādi sporta spēļu turnīri. Šajā pasākumā tika apbalvoti dambretes turnīra, kas tradicionāli notiek pirms Lāčplēša dienas, uzvarētāji. Vēl plānoti galda tenisa un novusa turnīri.

Dienesta viesnīcas skolotājas rūpējas, lai jauniešiem nav garlaicīgi un viņi saturīgi pavadītu brīvo laiku. Dienesta viesnīcā tiek svinēti arī svētki – Ziemassvētki, Lieldienas, īpaši iecienīta ir Valentīndiena. Pēc pasākumiem tiek izdota vietējā avīze, kurā visi dienesta viesnīcas iemītnieki var atsaukt atmiņā aizvadīto notikumu.