eTwinning ved uz Nākotnes Klasi - Ogres tehnikums

eTwinning ved uz Nākotnes Klasi

Latvijas skolotājus daudzi izglītības procesa jaunumi sasniedz ar eTwinning palīdzību – šis fakts apstiprinās gan ar šīs kopienas projektiem, gan piedāvātajām mācībām Eiropas vidē.

2018.gada 15. – 19. oktobrī Briselē, European Schoolnet Nākotnes Klases laboratorijā (Future Classroom Lab) notika kārtējais seminārs - Programmēšana 21.gadsimta klasei (Programming for the 21st century classroom). Divām Latvijas pārstāvēm, no kurām viena bija Ogres tehnikuma skolotāja Maruta Dreimane, bija izdevība piedalīties pirmajās trijās semināra dienās. Tās sniedza lielisku ieskatu gan semināra būtībā, gan ļāva savām acīm skatīt jau leģendāro Nākotnes Klasi un apjaust, kā pavisam vienkārši izzināt vizuālās programmēšanas elementus un to, kā to izmantot ikdienas darbā skolā un projektu darbā. Īpaši jāatzīmē, ka šis seminārs notika Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļas (Code Week) laikā, tādējādi vēl vairāk akcentējot to, ka programmēšana savā būtībā ir ne vien specifiska IT joma, bet arī domāšanas un darīšanas virziens jebkura mācību priekšmeta izzināšanā.

Sīkāku informāciju gan par eTwinning, gan Eiropas skolu tīklu un Nākotnes klasi lasīt sadaļā eTwinning.