Mācīties nekad nav par vēlu - Ogres tehnikums

Mācīties nekad nav par vēlu

Ogres tehnikuma Pieaugušo izglītības centrs veiksmīgi īsteno pieaugušo izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā, profesionālajā pilnveidē un neformālajā izglītībā.

12.oktobrī profesionālās tālākizglītības programmas "Būvdarbi" kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 5 izglītojamie, bet ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas profesionālajā kvalifikācijā "Namdaris" kvalifikācijas eksāmenu – viens izglītojamais.

"Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespēju izmanto savas jomas speciālisti, kuriem ir praktiskā darba pieredze, bet nav izglītības dokumenta šajā nozarē," skaidro OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības darbā Baiba Liepiņa.

Kad bija nokārtota kvalifikācijas eksāmena teorētiskā daļa, izglītojamie devās uz galdnieku darbnīcu, lai veiktu praktisko uzdevumu – pēc dotā rasējuma bija jāizgatavo jumta spāre. Darba veikšanai tika atvēlētas 4,5 stundas.

Ar izglītojamajiem visu mācību laiku strādāja OT Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogs Rihards Tontegode un praktisko apmācību meistars, uzņēmējs Gatis Sala.

"Prakses aizstāvēšanā izglītojamie uzsvēra, ka mācību laikā tehnikumā iegūtas zināšanas ir ļoti nozīmīgas viņu profesionālajā izaugsmē. Tas ir likumsakarīgi, jo pieaugušie nāk uz mācībām ļoti motivēti – viņi vēlas izzināt to, kas viņiem ir vai būs nepieciešams darbā," norāda R.Tontegode. Un piebilst: "Ar pieaugušajiem nedaudz vieglāk strādāt, jo viņiem ir pieredze praktiskajā darbā, lielāka atbildība un darba drošības izpratne."

Starp izglītojamajiem šajā grupā bija trīs profesionāli galdnieki ar teju desmit gadu pieredzi, kuri bija nolēmuši papildināt zināšanas būvniecībā. Kvalifikācijas eksāmena rezultāti: 5 – 10 balles un 1 – 9 balles.

Mācības, kuru mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, šī grupa uzsāka šī gada janvārī. Kopumā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" I kārtā mācības uzsāka 89 pieaugušie 10 izglītības programmās.

Turpinoties programmai, II kārtā mācības uzsākuši 40 pieaugušie 4 izglītības programmās, bet septembrī notika iesniegumu pieņemšana III kārtā. Mācības plānots uzsākt novembra vidū 7 izglītības programmās.