Mēs lepojamies ar Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā izglītības programmas audzēkņiem!

2018.gada 6.septembrī deviņi Ogres tehnikuma audzēkņi prezentēja savus izveidotos video AS “Latvijas valsts meži” stipendiju piešķiršanas komisijai, lai pārkvalificētos nākamajam stipendijas periodam.

2018.gada jūnijā Ogres tehnikums kļuva par Starptautiskā Bakalaurāta kandidātskolu! Tas nozīmē, ka Ogres tehnikums vēlas iegūt Starptautiskā Bakalaurāta Pasaules skolas statusu. Tikai tās izglītības iestādes, kas saņēmušas Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas izsniegtu atļauju, drīkst piedāvāt akadēmisko Diploma izglītības programmu un papildus Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā sertifikātu. Kandidāta statuss nenozīmē, ka šī atļauja tiks izsniegta, bet tehnikums ir gatavs strādāt, lai atļaujas piešķiršanai nepieciešamās prasības būtu izpildītas.

Starptautiskā Bakalaurāta Pasaules skolām ir kopīga filozofija – apņemšanās uzlabot mācīšanu un mācīšanos dažādām un iekļaujošām audzēkņu kopienām, nodrošinot stimulējošas un kvalitatīvas starptautiskas izglītības mācību programmas ar kopīgu skatījumu. Mēs ticam, ka tas arī Ogres tehnikuma audzēkņiem ir svarīgi.

Starptautiskā Bakalaurāta mērķis ir palīdzēt izaugt zinātkāriem, zinošiem un empātiskiem jauniešiem, kas palīdzētu veidot labāku un mierpilnāku pasauli, veicinot starpkultūru sapratni un cieņu. Lai sasniegtu šo mērķi, Starptautiskā Bakalaurāta organizācija kopā ar skolām, valdībām un starptautiskām organizācijām izstrādā stimulējošas programmas un rūpīgu novērtējumu. Šīs programmas iedrošina audzēkņus visā pasaulē kļūt par aktīviem, līdzcietīgiem un mūžizglītību iegūstošiem cilvēkiem, kas saprot, ka arī citiem cilvēkiem – neraugoties uz viņu atšķirībām – var būt taisnība.

Papildu informācijai par Starptautiskā Bakalaurāta organizāciju un tā piedāvātajām programmām skatīt www.ibo.org