Biškopji dalās pieredzē, un biškopības apguves tradīcijas turpinās - Ogres tehnikums

Biškopji dalās pieredzē, un biškopības apguves tradīcijas turpinās

Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Vecbebros sestdien un svētdien (8. un 9.septembrī) bija ļoti spraigas mācību dienas, jo tālākizglītības programmas "Biškopība" jaunie izglītojamie tikās pirmajā klātienes nodarbībā, savukārt izglītojamie, kuri jau 14.septembrī iegūs profesionālo kvalifikāciju, cītīgi strādāja Ogres tehnikuma mācību dravā tās vadītāja Ērika Mozgas uzraudzībā un dalījās pieredzē par kvalifikācijas praksē paveikto un piedzīvoto.

Patīkami, ka visi Ogres tehnikuma audzēkņi ir ieguvuši jaunu pieredzi, cītīgi strādājuši, kā arī palīdzējuši praktizējošiem biškopjiem viņu smagajā darbā – reizēm prakses diena bijusi pat 10 stundu gara. Topošie biškopji praksi izgājuši dažādās vietās Latvijā – gan Lielvārdē, gan Alūksnē, gan Daugavpilī un Stalbē un citur. Praktikanti stāstīja par medus iegūšanas veidiem, iespējām un daudzumu – arī tas ir ļoti dažāds.

Praktikanti dalījās pieredzē, izvērtēja cits cita darbu, izdarīja secinājumus par paveikto un sniedza priekšlikumus arī par savas prakses vietas darba pilnveidošanu. Grupas kolēģi ir tik ļoti sastrādājušies, ka prakses laikā pat viens otram un prakses vadītājam devuši vērtīgus padomus! Praktikanti izteica pateicības vārdus saviem prakšu vadītājiem un ļoti atzinīgi novērtēja Ogres tehnikuma pedagogu profesionalitāti.

Paldies mūsu pirmajiem biškopjiem par atsaucību, pozitīvajām izjūtām un dāvāto enerģiju!

Paldies mācību dravas vadītājam Ērikam Mozgam par nesavtīgo darbu ar audzēkņiem un pirmo tonnu medus!

Paldies Anitai Svokai par audzēkņu uzraudzīšanu un aprūpēšanu!

Paldies visiem kolēģiem par profesionalitāti, īstenojot profesionālās tālākizglītības programmu biškopjiem!

Direktores vietniece Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Vecbebros
Linda Caune