Ogres tehnikuma audzēkņi jaukākajā mežam un dabai veltītajā izglītojošā pasākuma “MEŽA ABC”, Kuldīgas novadā

Jau pierasts, ka izglītojošais pasākums "Meža ABC", Kuldīgas novadā notiek katru otro gadu. 2018. gads bija izņēmums, jo ir Latvijas valsts simtgades gads. Par godu šai jubilejai, organizatori arī nolēma pasākumu rīkot arī šogad un astoto reizi pulcināja skolu jauniešus, bērnus un ģimenes kārtējā "Meža ABC" pasākumā, Kuldīgas novada, Padures pagasta, "Struņķukrogā". Jau pati vieta ar vērā ņemamu vēsturi, mežiem un ūdeņiem bagāta ar skaistu dabu.

Pavisam tika izveidotas 54. meža pieturas, kur apmeklētājiem iepazīties ar Latvijas meža nozares un ar to saistītajiem pārstrādes uzņēmumiem, dabas aizsardzības organizācijām, izglītības iespējām mežsaimniecības nozarē strādājošajiem un iedziļināties dabas procesos mežā, pat iejusties kukaiņu ādā un dzīvē.

Mūsu uzdevums protams bija izglītība mežsaimniecības profesijā un nodrošinājām apmeklētājiem divas pieturas, kur devām iespēju iepazīties ar mūsu tehnikuma iespējām izglītoties meža nozarēs profesijās, kā arī devām iespēju apmeklētājiem izmēģināt spēkus koka zāģēšanā ar motorzāģi, izmēģināt spēkus meža mašīnu vadīšanā uz meža mašīnu simulatora, kā arī atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, kā piemēram: "nosaukt 10 Latvijā sastopamus kokus 10 sekunžu laikā", vai arī: "Kas ir Latvijas vīna koks, par kuru ir pat dziesmas sarakstītas"?

Saprotams ne katram tas izdevās, bet bija interesanti un jautri. Pieturā bijām kopā ar LLU Meža fakultātes studentiem un jāsaka, garlaicīgi nebija nevienu brīdi un spējām trīs dienu laikā nodrošināt patīkamu izzinošu atpūtu vairāk nekā 8600. apmeklētājiem.

Liels paldies man jāsaka, manai komandai: Elīzai Hermanei, Mārītei Griķei, Ainim Luteram, Kalvim Klānam un Jānim Matīsam Skujam, kuri jau otro gadu pēc kārtas nodrošināja plānotā uzdevuma perfektu izpildījumu.

Godīgi sakot nekad nebiju saņēmis tik daudz atzinīgu vārdu no pasākuma dalībniekiem un kolēģiem par Ogres tehnikuma audzēkņu atraktivitāti, sabiedrisko aktivitāti un draudzīgo attieksmi pret apkārt esošajiem, ko raksturotu ar vienu vārdu "MALAČI".

Arturs Cīrulis, mežsaimniecības profesionālo priekšmetu pedagogs