Ogres tehnikuma audzēkņi pēta gida profesiju

2018. gada 26. aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikuma audzēkņi devās braucienā uz Skrīveriem, lai iepazītu gida profesijas pasauli. Šajā pasākumā piedalījās tehnikuma audzēkņi, kas visu mācību gadu rūpīgi veidoja savu Portfolio mapi, kurā krāja tehnikumā gūtos apbalvojumus.

Šī pasākuma laikā tika vērots nozares profesionālis – gids, tika iegūtas jaunas zināšanas profesiju: darba specifiku, pielietojamo aprīkojumu, darba devēju prasībām un jauno darbinieku atlases kritērijiem, nozares jaunākajām tendencēm un attīstību. Viennozīmīgi, tika paplašināts redzesloks, izjautājot profesionāli, daloties iespaidos.