Ogres tehnikuma audzēkņi dalās pieredzē par prakšu mobilitātēs piedzīvoto Spānijā un Portugālē

Š.g. 16. maijā Ogres tehnikuma konferenču zālē ar savu pieredzi ārzemju praksēs dalījās tehnikuma audzēkņi, kas atgriezušies no mobilitātēm Spānijā (Malaga) un Portugālē (Montijo). Mobilitātes tika organizētas Erasmus+ programmas projekta "Gudrība – zināšanās, spēks – darbā!" (finansēšanas līgums Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351) ietvaros.

Dalībnieki:

1. Evija Ziedone 3ET

2. Juris Gusevs 2ET

3. Andris Šteinbergs 2DT

4. Nora Vecvanaga 3DT

5. Silvestrs Beļinskis 2DT

6. Andris Vilčuks 3DT

7. Jana Alise Kalupniece 3GR

8. Amanda Cine 3GR

9. Maija Ermansone 2KL

10. Rasma Kuriņa 4KL

11. Artūrs Lejiņš 4KL

12. Amanda Staņislauska 2KL

 

Audzēkņi Portugālē bija dažādās prakses vietās – gan uzņēmumos, gan izglītības iestādēs. Mobilitātes laikā jaunieši pilnveidoja savas profesionālās prasmes un iemaņas, uzlaboja valodas zināšanas un guva vērtīgu personīgu pieredzi, attīstot patstāvību, sadarbošanās un komunikāciju prasmes. Papildus praksei tika īstenota arī kultūras programma, ļaujot audzēkņiem apskatīt nedaudz no Portugāles dabas un kultūras vēstures.

Uz Portugāli pieredzes apmaiņā devās arī divi pedagogi, Inguna Šnokāne (17.03.-25.03.) un Linda Pastare (7.04.-15.04.), kas iepazinās ar novitātēm grāmatvedības un administratīvo pakalpojumu sfērā, uzņemošās valsts tendencēm nozarē, kā arī guva pieredzi, kādas mācību metodes izmanto ārvalstu kolēģi, strādājot multikulturālā vidē.

  

 

Dalībnieki:

1. Megija Augustāne 2VP

2. Mairis Balodis 3MD

3. Kaspars Dūna 2EP

4. Rūdis Grundmanis 4VP

5. Klāvs Kalnozols 2EP

6. Anrijs Krasanovs 2MD

7. Kristīne Krastiņa 3EP

8. Dagnija Lauska 3MD

9. Ritvars Liepnieks 2EP

10. Kristaps Miķelsons 2EP

11. Mārtiņš Nils Pumpuriņš 3VP

12. Līga Trinska 3VP

Uz Spāniju audzēkņus pavadīja Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogs Lilita Meldere (24.03.-01.04.) un Dizaina un mākslas nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogs Lauris Kalniņš (14.04.-22.04.). Ēdināšanas pakalpojumu specialitātē studējošie jaunieši prakses laikā strādāja gan viesnīcās, gan kafejnīcās un tapas bāros, kur apguva vērtīgas prasmes, jo īpaši spāņu nacionālo ēdienu pagatavošanā; viesmīlības pakalpojumu audzēkņi strādāja pārsvarā viesnīcās, bet multimediju dizaina programmas audzēkņi – dažādās sabiedriskās organizācijās. Arī Spānijas plūsmas audzēkņu prakses mobilitātes galvenais mērķis bija savu prasmju un kompetenču pilnveidošana, un papildus tam visi audzēkņi īstenoja plašu kultūras programmu. Audzēkņiem bija lieliska izdevība attīstīt autonomiju un patstāvību, kā arī parādīt savas kulinārās prasmes.

Arī pedagogi no Spānijas atgriezās apmierināti ar gūto pieredzi un iespaidiem – viņi gan paplašināja savu profesionālo redzesloku, gan guva izpratni par Spānijas darba un dzīves stilu.

Visi projekta dalībnieki atzina, ka mobilitāte bija vērtīga un interesanta, un ieteica Ogres tehnikuma audzēkņiem pieteikties šādos projektos un izmantot iespēju īstenot praksi ārzemēs.