Darba vidē balstītas mācības palīdz uzvarēt prestižā konkursā

Aprīļa nogalē Rīgā notika nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss "SkillsLatvia 2018", kurā ar izciliem panākumiem piedalījās Ogres tehnikuma (OT) audzēkņi.

Šajā konkursā startēja pieci OT audzēkņi, un visi ieguva godalgotas vietas. Kopvērtējumā Ogres tehnikums, izcīnot 1 zelta, 2 sudraba un 2 bronzas medaļas, ierindojās 2.vietā starp visām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Elektronikas prasmju konkursā Daniels Oborenko izcīnīja 1. vietu, savukārt Evija Ziedone - 2. vietu. Grafikas dizaina prasmju konkursā Klāvs Egle ieguva 2. vietu. Reinis Gunārs Mednis datortīklu administrēšanā ierindojās 3. vietā. Vēl vienu 3. vietu Ogres tehnikumam izcīnīja Dāvids Ņikita Gruznovs skatlogu dizainā un noformēšanā.

"Konkursam "SkillsLatvia" gatavojāmies ļoti nopietni. Paralēli konkursa dalībniekiem tika gatavoti arī rezervisti, kuri iegūtās zināšanas un prasmes varēs izmantot nākamajos konkursos," norāda OT konkursa dalībnieku komandas vadītāja, Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.

Ar konkursa dalībniekiem daudz strādāja arī OT pedagogi. Dizaina un mākslas nodaļas audzēkni Dāvidu Ņiķitu Gruzdovu konsultēja Velga Kaļeiņikova un skolotājs Kristaps Priede, bet Klāvu Egli – skolotāja Dace Runča. Arī pagājušā gada konkursā "SkillsLatvia" Daces Runčas audzēkne Estere Terēze Valtere nominācijā "Grafiskais dizainers" izcīnīja sudraba medaļu.

2.kursa audzēknis Dāvids Ņikita Gruznovs, kurš apgūst vides dizainu, konkursā startēja skatlogu noformētāju kategorijā. "Tik liela mēroga konkursā piedalījos pirmo reizi. Konkursā guvu pieredzi saspringtos apstākļos noteiktā laikā veikt uzdevumu," atklāj D.Ņ.Gruzdovs.

Dāvida Ņikitas noformētais skatlogs, kurā jāizkārto sporta apģērbs un inventārs, tika novērtēts ar bronzas medaļu. Savukārt Multimediju dizaina programmas. 2.kursa audzēknis Klāvs Egle, kurš Grafikas dizaina konkursā veidoja vizuālo identitāti, logotipu un bukletu noteiktai firmai, izcīnīja sudraba medaļu. Abi Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi uzaicināti piedalīties atlasē, lai gatavotos EuroSkills un WorldSkills konkursiem.

Vislielāko pārsteigumu saviem pedagogiem sagādāja Datorsistēmu tehniķu izglītības programmas audzēknis Reinis Gunārs Mednis. Viņš mācās tikai 1.kursā, bet jau tika virzīts uz augsta līmeņa konkursu, kur uzrādīja ļoti labus rezultātus. Kā noskaidrojās sarunā ar Reini Gunāru un viņa pedagogu Viktoru Ceiruli, tā nav nejaušība. Reinis Gunārs jau no bērnības interesējas par datoriem, ar interesi apguvis informātiku Ogres Valsts ģimnāzijā pie skolotājas Viktorijas Gailišas.

"Nākot uz individuālajām konsultācijām, audzēknis interesējās par lietām, kas pārsniedz 1.kursa zināšanu līmeni. Man radās pārliecība, ka viņam varētu būt liels potenciāls un viņu varētu sagatavot konkursam. Gatavojoties konkursam, pats būtiskākais ir tas, ka jārēķinās ar laiku, kas jāiegulda papildus. Audzēknis attaisnoja manas cerības," saka V.Ceiruls.

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka atzīst, ka viņai ir prieks, ka visi nodaļas audzēkņi, kuri piedalījās konkursā, izcīnījuši medaļas.

"Ja elektronikas jomā es gaidīju labus rezultātus, jo esmu pārliecināta par mūsu uzsāktā ceļa pareizību gan darba vidē balstītās mācībās, gan moduļu apmācībās, gan dažādiem programmas Erasmus projektiem, kur elektronikai tiek atvēlēta liela loma, man patīkams pārsteigums ir datorsistēmu tehniķu 1.kursa audzēkņa sasniegums, jo tur šajā jomā medaļas negaidījām. Plānojām, ka tas varētu būt nākamajā konkursā. Audzēknis ir ļoti motivēts. Acīmredzot motivācija ir bijusi tik liela, un viņš ir tik spējīgs, ka mums jau šogad ir medaļa. Par to man īpašs prieks," saka A.Lukašenoka.

Dubultuzvaru nominācijā "Elektronika" izcīnīja Elektronikas tehniķu 2.kursa audzēknis Daniels Oborenko un 3.kursa audzēkne Evija Ziedone. Abi konkursa dalībnieki atklāj, ka panākumus nodrošināja tehnikumā iegūtās zināšanas, skolotājas Ingas Ieragas padoms, darbošanās Robotikas pulciņā, kā arī darba vidē balstītās mācības, kuras OT audzēkņi apgūst AS "HansaMatrix". Tieši darba vidē balstītās mācībās abi konkursa dalībnieki apguvuši precīzas lodēšanas prasmi, kas noderēja veicot konkursa uzdevumu.

"Darba vidē balstītas mācības dod pienesumu, kas palīdzēja audzēkņiem iegūst augstas vietas konkursā, jo viņi ir pārāki par jauniešiem, kuri nepiedalās šādās mācībās," uzsver I.Ieraga.

Komandas vadītāja V.Kaļeiņikova saka paldies konkursa dalībniekiem par mērķtiecību un saliedētību, organizatoriem – Valsts izglītības attīstības aģentūrai – par grandiozo un motivējošo pasākumu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī Ogres tehnikumam par materiālo un tehnisko nodrošinājumu veiksmīgai konkursa norisei.