Ogres tehnikums dalās pieredzē ar kolēģiem no Polijas

25.aprīlī Ogres tehnikumā (OT) ieradās uzņēma pedagogu grupa no Skolotāju kvalifikācijas centra Polijā, kas īsteno projektu "Mūsdienu profesionālā skola - mūsdienu reģions".

Delegācijas sastāvā divu dienu vizītē Latvijā bija ieradušies 40 profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un praktisko mācību vadītāji no Sventokšiskas vojevodistes.

Poļu pedagogu vizītes mērķis bija iepazīties ar darba vidē balstītām mācībām Latvijā, to ietekmi uz ekonomiku un darba tirgu, kā arī dalīties pieredzē par dažādu institūciju sadarbību šajā jomā. Viesus interesēja arī pedagogu sagatavošana un pedagogu mācību atbalsta sistēma Latvijā.

Vizītes laikā Latvijā Polijas delegācija iepazinās ar OT pieredzi darba vidē balstītu mācību organizēšanā. Ogres tehnikumā viesi tikās ar OT direktori Ilzi Branti, Projektu nodaļas vadītāju Sigitu Jasinsku, projektu vadītāju Ievu Kulmani, SIA "Malevss" valdes priekšsēdētāju Māri Legzdiņu un audzēkņiem, kuri apgūst darba vidē balstītas mācības.

"No 2013.gada mēs īstenojam darba vidē balstītas mācības, un no pirmā kursa audzēkņi iet praksē. Audzēkņiem ir iespēja iziet praksi arī kādā no Eiropas valstīm. Piedaloties darba vidē balstītās mācībās, audzēkņi, atbilstoši veiktajam darbam, var saņemt no uzņēmēja atlīdzību. Mācību laikā tehnikumā audzēkņi var iegūt arī iemaņas un pieredzi uzņēmējdarbībā, ar "Junior Achievement Latvija' atbalstu dibinot savus uzņēmumus. Šajā mācību gadā tehnikumā darbojas trīs skolēnu mācību uzņēmumi, kuri nodarbojas ar kokapstrādi, šūšanas un dizaina izstrādājumu ražošanu. Audzēkņi ar saražoto produkciju piedalās gadatirgos, bet peļņu iegulda uzņēmuma attīstībā," norāda I.Brante.

SIA "Malevss" valdes priekšsēdētājs uzsvēra sadarbības nozīmīgumu ar Ogres tehnikumu, jo, pateicoties darba vidē balstītām mācībām, uzņēmumā četru gadu laikā praktiskās mācībās audzēkņi kļūst par labiem speciālistiem. Uzņēmumam ir iespēja starp jauniešiem izvēlēties labākos, perspektīvākos un uzaicināt viņus pastāvīgā darbā.

"Mēs zinām par jaunu cilvēku tendenci doties peļņā uz ārzemēm, tāpēc cenšamies strādāt tā, lai šajā laikā, ko viņi pavada pie mums praksē, radītu audzēkņiem motivāciju un pārliecību, ka arī paliekot Latvijā var strādāt un labi nopelnīt. Pateicoties Eiropas projekta līdzfinansējumam, arī uzņēmēji un darba vidē balstītu mācību vadītāji uzņēmumā ir ieinteresēti iesaistīties šajā projektā," saka M.Legzdiņš.

Viesmīlības un restorānu pakalpojumu nodaļas Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas 2. kursa audzēkņi Kaspars Dūna un Ritvars Liepnieks iepazīstināja viesus ar darba vidē balstītu mācību apguvi Latvijas un Spānijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

"Vizītes laikā mūsu reģiona profesionālo izglītības centru pārstāvjiem bija lieliska iespēja iepazīties, kā darba vidē balstītas mācības tiek īstenotas Latvijā, ar kādām problēmām nākas saskarties un kā tās risina. Viesojoties Ogres tehnikumā, iepazināmies ar izglītības iestādi. Šī tikšanās ir ļoti nozīmīga, lai izprastu Latvijas profesionālās izglītības sistēmu," sacīja Kelces profesionālās izglītības centra inspektore Magdalēna Smoragievica (Magdalena Smoragiewicz).

Pēc vizītes Ogres tehnikumā viesi sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijā pārrunāja darba vidē balstītu mācību ieviešanas aspektus ar pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Latvijas Darba devēju konfederācijas.