Somijas profesionālās izglītības eksperte viesojas Ogres tehnikumā

26.aprīlī Ogres tehnikumā (OT) oficiālā vizītē ieradās Somijas profesionālās izglītības eksperte Sirka Vīmana (Sirkka Wiman), lai iepazītos ar darba vidē balstītu mācību īstenošanu.

Kopā ar viešņu no Somijas OT apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Ilze Buligina.

Vizītes laikā notika diskusija par darba vidē balstītām mācībām ar OT direktori Ilzi Branti, direktores vietnieci kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibu Liepiņu, direktores vietnieci izglītības jomā Ilzi Dzirkali, direktores vietnieci izglītības programmas īstenošanas vietā Vecbebros, mācību daļas vadītāju Gintu Garkalni un Projektu nodaļas vadītāju Sigitu Jasinsku.

Eksperte no Somijas izrādīja lielu interesi par Ogres tehnikumu.

"Man patiešām ir ļoti pozitīvi pirmie iespaidi - kā tiek organizētas darba vidē balstītas mācības, starptautiskie projekti, kas veicina profesionālās izglītības iestādes attīstību. Ļoti pozitīvu iespaidu atstāja tas, kā šeit tiek izrādītas rūpes par audzēkņiem, dodot viņiem iespēju sevi parādīt un pilnveidoties. Tehnikuma vadības rūpes par audzēkņiem izpaužas arī, rekonstruējot dienesta viesnīcas, lai audzēkņiem būtu komfortabli sadzīves apstākļi," portālam "Ogre.Net.lv" atklāja S.Vīmane.

Somijas profesionālās izglītības eksperte bija ieradusies Latvijā, lai dalītos pieredzē, kā viņas pārstāvētajā Profesionālās izglītības attīstības centrā "Omnia" tiek izmantota inovatīva pieeja darba vidē balstītu mācību īstenošanā. Ar šo pieredzi viņa iepazīstināja arī Latvijas profesionālo izglītības iestāžu direktorus sanāksmē, kas šajā pašā dienā notika Izglītības un zinātnes ministrijā.

Sanāksmē, kurā aktualizēts temats par starptautisko sadarbību un projektiem profesionālajā izglītībā, Sirka Vīmana Latvijas profesionālo izglītības iestāžu direktoriem prezentēja Profesionālās izglītības attīstības centrā "Omnia" aprobētu individualizētu pieeju katram darba vidē balstītās mācībās iesaistītam audzēknim.

"Somijā katram audzēknim ir ne tikai individuālais darba vidē balstītu mācību norises plāns, bet šo plānu viņš sadarbībā ar pedagogiem regulāri pārrunā un atjaunina. Tiek ņemtas vērā audzēkņa attīstības iespējas, sekmes un sasniegumi konkrētā mācību procesa posmā, un plāns tiek pilnveidots. Tas viss tiek darīts, lai maksimāli izmantotu audzēkņa potenciālu un viņš sasniegtu savā karjerā vēlamos rezultātus. Tādējādi mūsu mērķis ministrijā ir iepazīstināt ar šādu pieeju Latvijas profesionālo izglītības iestāžu direktorus un piedāvāt viņu vērtējumam šādu attīstības iespēju, lai veicinātu profesionālās izglītības sistēmas attīstību," norāda I.Buligina.

Kā atzīst I.Buligina, Latvijā tiešā veidā šo pieredzi nav iespējams pārņemt, jo tas prasa papildu cilvēkresursus un finanšu resursus, taču kādu no šīs Somijas labās prakses elementiem varētu ieviest arī Latvijas profesionālās izglītības iestādēs.

virzienā no Somijas prakses. Gan arī cik es šodien Ogres vizītē konstatēju. Somijas eksperte ar ļoti lielu interesi noklausījās stāstījumu OT. Pat pierakstīja dažas lietas, arī pati ieguvusi daudz ko jaunu attīstībai savā izglītības iestādē.. omnia ir augsta līmeņa profesionālās izglītības iestāde ar lielu audzēkņu skaitu. Rīt apmeklēs arī Rīgas valsts tehnikumu. Kur iepazīsies ar izglītības programmā, kuras ir atšķirīgas no OT.ir ļoti svarīgi šīs īsās vizītes laikā maksimāli daudz parādīt no tā, kā mēs Latvijā īstenojam profesionālas izglītības attīstību un kvalitātes jautājumus.