Vides dizaineri meistarklasē gatavojas konkursam "Latvijas govju parāde"

Biedrība "Siera klubs" sadarbībā ar Ogres tehnikumu (OT) izsludinājusi radošo darbu konkursu "Latvijas govju parāde", lai veicinātu jauniešu mākslinieciskās izpausmes, rosinātu interesi un izpēti par govs nozīmīgumu, kā vienu no Latvijas piensaimniecības simboliem gan folklorā, gan dzīvē.

Konkursā aicināti piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās profesionālās izglītības iestādes, dizaina un mākslas vidusskolu audzēkņi. Dalībnieku vidū arī OT Dizaina un mākslas nodaļas Vides dizaina izglītības programmas audzēkņi.

Lai labāk sagatavotos konkursam, 19.aprīlī OT Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās OT Karjeras izglītības centra organizētajā Karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Dizaina ideju izstrādes metodika".

Meistarklasi vadīja dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas izglītības metodiķe un maģistrantūras 1.kursa studente Līva Drīliņa.

"Esmu uzaicināta, lai vadītu projektu, kā izmantot dizaina ideju izstrādes metodiku ideju izstrādei konkursam "Govju parāde". Sākumā bija teorētiskās nodarbības, pēc tam iepazīstināju audzēkņus ar analogiem darbiem, lai jaunieši saprot, kas no viņiem šajā uzdevumā tiek gaidīts. Ar dizaina ideju izstrādes metožu palīdzību mācu jauniešus, kā var izstrādāt idejas – kā tās radīt un soli pa solim nonākt līdz rezultātam. Meistarklasē izstrādājam arī prototipu, audzēkņi izvēlas materiālus, no kuriem tiks veidoti gatavie vides objekti. Mērķis ir aicināt veidot māksliniecisku, telpisku darbu par tēmu "Govju parāde" – aicinām domāt par govi, pienu un sieru," stāsta L.Drīliņa.

Vēl pirms piedalīšanās meistarklasē audzēkņi OT Dizaina un mākslas nodaļas pedagogu vadībā bija rūpīgi pētījuši govi kā mākslas un vides dizaina izmantošanas motīvu - gan vēsturiski, gan skulpturāli, gan dizainiski, kā arī meklējuši informāciju par govs un no tās iegūto produktu izmantošanu.

Meistarklasē piedalījās Vides dizaina izglītības programmas 2.kursa audzēkņi, kuri, darbojoties grupās, izstrādāja idejas. Audzēkņi tika sadalīti trīs grupās – katrā četri dalībnieki. Meistarklases noslēgumā tika izvērtētas idejas, lai veiksmīgākos risinājumus izstrādātu līdz tādam līmenim, kas varētu piedalīties konkursā.

Konkursa labākie darbi tiks apbalvoti, kā arī izstādīti Ogres tehnikumā, biedrības "Siera klubs" gada lielākajā pasākumā "Latvijas novadu Siera diena" Rēzeknē un Latvijas simtgades pasākumā "Lauki ienāk pilsētā", kas septembrī notiks Rīgā.

Ideju vērtēšanā piedalījās arī paši audzēkņi, lai jauniešu skatījums būtu plašāks un viņi spētu novērtēt arī citu jauniešu darbus. 2.kursa audzēkņi meistarklasē apguva arī prasmi prezentēt un argumentēt savas idejas. Meistarklasē audzēkņi mācījās strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri komandā tika iekļauti pēc nejaušības principa, lai apgūtu prasmi strādāt kopā ar komandas biedriem, kuriem ir atšķirīga pieredze un domāšana. "Ikdienā dizaina nozarē vienā komandā strādā dažādi speciālisti, tāpēc mēģinu viņiem iedot šo sajūtu," norāda L.Drīliņa.

Meistarklase tika organizēta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.