Pieredzes apmaiņas vizītē projekta „YouCareON” ietvaros

Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācija (LEKSA) uzaicināja Ogres tehnikuma pārstāvjus piedalīties pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta YouCareOn, Nr. 2017-1DE02-KA202-004122, ietvaros. Projekta partnervalstis ir Vācija (koordinators), Spānija, Itālija, Grieķija un Latvija, kuru pārstāv LEKSA (www.lu.lv/lecsa).

Projekta mērķis ir uzlabot projekta dalībvalstu izglītības iestāžu kompetences skolēnu profesionālās karjeras orientācijas pilnveidei valsts skolās, ģimnāzijās, profesionālās un vidējās izglītības iestādēs.

No 2018.gada 19.marta līdz 23.martam tika īstenota pirmā pieredzes apmaiņas vizīte Wildau, Vācijā, kurā Latviju pārstāvēja Ogres tehnikuma direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa un Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska. Vizītes ietvaros bija iespēja iepazīties ar Vācijas praksi karjeras izglītības pasākumu īstenošanā, gūt izpratni par iniciatīvu un uzņēmējdarbību, kā arī praktisku ieskatu jaunā inovatīvā pieejā darbam ar mērķa grupām - audzēkņiem. Dalībnieki augsti novērtēja Vācijas uzņēmumu ieinteresētību un iniciatīvu organizēt karjeras dienas, izmantojot dažādas radošas metodes, kā arī izstrādātos materiālus, kuros detalizēti un saprotami izklāstītas darbinieku nepieciešamās prasmes un iemaņas, kur tās var apgūt, kā arī tālākās karjeras un izglītības iespējas

Lai gūtu jaunas prasmes un zināšanas saistībā ar Eiropas Savienības (ES) noteiktajām galvenajām kompetencēm, kā arī labāku izpratni par saistību starp formālo un neformālo izglītību, profesionālo apmācību un citām apmācību formām un to sasaisti ar darba tirgu, nākamās pieredzes apmaiņas vizītes plānotas Grieķijā, Itālijā un Spānijā, bet Latvija partnerus uzņems 2019.gada I ceturksnī.