Izglītības un zinātnes ministrs atzinīgi vērtē Ogres tehnikumā izveidoto mācību vidi

16.martā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis piedalījās Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Tīnūžos, kā arī vizītes ietvaros apmeklēja novadā esošo Ogres tehnikumu (OT).

OT ministrs iepazinās ar programmām un praktisko mācību bāzi, kur jaunieši vienā no modernākajām Latvijas izglītības iestādēm var apgūt mežsaimniecības, informācijas tehnoloģiju un citās profesijās pieprasītus arodus.

Iepazīšanos ar tehnikumu viesi - izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Izglītības departamenta direktora pienākumu izpildītāja Līga Buceniece un ministra padomnieks komunikāciju jautājumos Mārtiņš Langrāts - sāka ar 2016.gadā atklātā mācību angāra apmeklējumu, kurā zinības apgūst mežsaimniecības un kokapstrādes speciālisti.

Mācību angārā viesi vēroja, kā notiek praktiskās nodarbības meža mašīnu mehāniķiem traktortehnikas uzbūvē un ekspluatācijā, kā audzēkņi apgūst meža mašīnu vadīšanu pie simulatora. Sagadījās, ka ministra vizītes laikā divpadsmit 4.kursa audzēkņi, kuri apgūst meža mašīnu tehniķu izglītības programmu, aizstāvēja kvalifikācijas praksi. Ministrs apjautājās prakses vadītājam pedagogam Artūram Cīrulim un audzēkņiem, kā sokas ar prakses aizstāvēšanu. Gan prakses vadītājs, gan audzēkņi ar paveikto ir apmierināti – vidējā atzīme kvalifikācijas praksē 4MH kursam ir 7 un 8 balles. "Vēl jau priekšā liels darbs, lai iegūtu kvalifikācijas dokumentu par profesionālo vidējo izglītību, bet labas sekmes prakses aizstāvēšanā ir cerība tam, ka viss izdosies," pārliecināta grupas audzinātāja Tatjana Skābarde.

"Mežs ir Latvijas zaļais zelts," saka Šadurskis. Svarīgi, ka jauniešiem ir iespējas iegūt kvalitatīvu un darba tirgū pieprasītu izglītību, kas nepieciešama, lai veidotu arī saudzīgu attieksmi pret mūsu valsts dabas dotajām vērtībām un ar prasmīgu pieeju spētu radīt pasaules tirgū konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību, uzsver ministrs. Viņš norāda, ka Ogres tehnikums ir daudz paveicis arī pieaugušo izglītības jomā, spējot ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, kas veidojas dažādās ekonomikas nozarēs.

Lai pārliecinātos, kā pieaugušo izglītība tiek īstenota praksē, ministrijas delegācija iepazinās ar tās norisi Ogres tehnikumā. Projekta 'Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros tehnikumā mācās namdari, kurus ministrs sastapa galdniecībā. Savukārt arboristi praktiskās iemaņas piektdien apguva tehnikuma teritorijā.

Viesi apmeklēja arī būvizstrādājumu galdnieku un lietvežu nodarbības. Šīs izglītības programmas Ogres tehnikums īsteno kopā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.

Nupat 8.februārī Ogres tehnikums par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības attīstībā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas ceļojošo balvu "Saules laiva".

Pēc iepazīšanās ar tehnikumu, muzeju un skolēnu mācību uzņēmumu izstādes apmeklējuma viesi tikās ar OT administrāciju, izglītības programmu nodaļu vadītājiem, speciālistiem un audzēkņiem, lai pārrunātu aktualitātes profesionālās izglītības jomā.

OT direktore Ilze Brante informēja, ka Ogres tehnikuma kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem, par ko liecina 2015.gadā piešķirtais kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001 izglītības jomā. "Katru gadu mūsu izglītības iestādei jāpierāda atbilstība šim sertifikātam, un tas mums ir liels izaicinājums, lai sasniegtu savu mērķi – augstu izglītības kvalitāti," atklāj I.Brante.

OT mācās ne tikai tehnikuma audzēkņi un pieaugušo izglītības projektu dalībnieki. Divas reizes nedēļā Lego robotikas un elektroniķu pulciņa nodarbības apmeklē Ogres novada vispārizglītojošo skolu skolēni.

"Pirmo reizi tehnikuma materiālo bāzi nodosim arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem. Jau aprīlī ieradīsies pirmā studentu grupa, kas praktizēsies OT pedagogu vadībā," informē I.Brante.

Kafijas pauzē ministrijas delegāciju apkalpoja Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas 4.audzēknis, bezalkoholisko kokteiļu gatavošanas konkursa "Monin Junior Cup 2017" uzvarētājs un galvenās balvas ieguvējs Rūdis Grundmanis. Talantīgais audzēknis apgūst darba vidē balstītas mācības, pagājušajā gadā to ietvaros bija piecu nedēļu ilgā praksē Maltā, bet šogad dosies praksē uz Spāniju. Darba vidē balstītās mācības ļauj pilnībā apgūt profesiju gan mūsu valstī, gan ārzemēs.

Uzzinot, ka OT strādā vairāki tehnikuma absolventi, ministrs interesējās, kā vadībai izdodas absolventus ieinteresēt pēc tam atgriezties darbā izglītības iestādē. "Ja jauniešiem patīk šeit mācīties, viņi izjūt pozitīvu attieksmi, viņi atgriežas tehnikumā. Ogres tehnikuma absolventi strādā pie mums par pedagogiem un speciālistiem dažādās jomās. Piemēram, Iveta Ozoliņa ir personālspeciāliste, Laura Mazure – lietvede, Kristīne Buče – galvenā grāmatvede. Mūsu tehnikuma absolventi ir ļoti labi speciālisti," uzsver I.Brante.

Ogres tehnikums nemitīgi attīstās – 2016.gadā nodots ekspluatācijā rekonstruētais mācību korpuss un jaunuzceltais angārs, šobrīd notiek dienesta viesnīcas "Aizupēs" rekonstrukcija un tiks būvēta multifunkcionālā halle. K.Šadurskis atklāj, ka pēc vērienīgās rekonstrukcijas Ogres tehnikumu apmeklējis pirmo reizi, un ir patīkami pārsteigts par redzēto.

'Tie ir laimīgi cilvēki, kuri var Ogres tehnikumā mācīties un strādāt, atrast labu, radošu, vērtīgu ceļu tālāk dzīvē. Tas arī ir izglītības sistēmas mērķis - palīdzēt ikvienam jaunietim atrast sev interesējošu jomu, lai viņš sevi attīsta tajā virzienā, kur viņš nākotnē varēs būt laimīgs cilvēks, strādāt sabiedrības un valsts labā."