Ogres tehnikuma deju kolektīvs “Solis” tika uz XVI Deju svētkiem

Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs "Solis" pateicoties apņēmībai, cītīgam darbam un atbalstam no tehnikuma, ir kļuvis par dalībnieku Latvijas simtgades XVI Deju svētku lieluzvedumā "Māras zeme" Daugavas stadionā.

2018.gada 11.martā kultūras namā "Lielvārde" norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" un koncerta "Vēl simts gadi dejai" repertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate.

Skatē piedalījās 31 deju kolektīvs no Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadiem. Lai noslīpētu deju soļus, vēl pirms atbildīgās uzstāšanās skatē žūrijas priekšā, Ogres Deju apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre bija noorganizējusi divus koncertus "Pa dejas ceļu".

Ogres tehnikuma jauniešu deju kolektīvs "Solis" vadītājas Dairas Dāles vadībā no skates žūrijas saņēma I pakāpes diplomu.

Paldies katram kolektīva dalībniekam par ieguldīto enerģiju skatē un lieliskajiem panākumiem!

Armanda Auziņa.