Lielvārdes vidusskolas skolnieces ēno Ogres tehnikuma direktori

Ogres tehnikums (OT) katru gadu aktīvi iesaistās Ēnu dienā un uzņem jauniešus, lai iepazīstinātu ar profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu ikdienu.

Tradicionāli vispārizglītojošo skolu skolēni piesakās ēnot kādu no audzēkņiem, kurš apgūst jaunietim interesējošu izglītības programmu, taču šogad pirmo reizi trīs E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 8.b klases skolnieces – Marija Šablovska, Samanta Poga, Laura Ose - izteica vēlmi ēnot OT direktori Ilzi Branti.

Meitenes atbrauca agri no rīta, lai vēl pirms citu skolēnu ierašanās, kopā ar direktori piedalītos būvsapulcē, kas notiek katru trešdienu plkst.9.30, jo šobrīd Ogres tehnikumā tiek īstenoti divi vērienīgi projekti – dienesta viesnīcas "Aizupēs" rekonstrukcija un multifunkcionālas halles izbūve.

"Piedalījāmies sanāksmē, vērojām, kā direktore kārto dokumentus, iepazināmies ar skolas vadību. Mācību iestādes vadītāja darbs šķiet ļoti atbildīgs un interesants," par pirmajiem iespaidiem stāsta Samanta. Savukārt Laura atklāj, ka meitenes jau bijušas Ogres tehnikumā, bet darbojoties direktores tuvumā, vēlējušās uzzināt ko vairāk par mācību iestādi. Marija pieļauj domu, ka arī pati kādreiz nākotnē varētu kļūt par mācību iestādes vadītāju. Visas trīs jaunietes apsvērušas domu kļūt par tehnikuma audzēknēm.

"Ēnas kopā ar mani vēros, kā tehnikumā norit mācību process izglītības programmās. Manā šodienas darba kārtībā paredzēta arī darba vidē balstītu mācību rezultātu apkopošana visās nodaļās. Šodien arī spriežam par darba vidē balstītu mācību organizēšanu jauniešiem no Spānijas, kur mums jau ir pagājušajā mācību gadā uzkrāta pieredze. Ēnas piedalījās arī mūžizglītības vadlīniju izstrādes procesā. Jaunietēm būs iespēja gūt plašu priekšstatu par visām tehnikuma darbības jomām," saka OT direktore I.Brante.

OT bija ieradušies vairāk nekā 30 skolēnu no visas Latvijas – Rīgas, Mārupes, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Baldones, Babītes, Valmieras, Ropažiem, Lielvārdes, Lēdmanes, Jumpravas un, protams, Ogres.

Viņi ne tikai varēja iepazīties ar tehnikumu – kabinetiem, laboratorijām, mācību angāru, bet arī izmēģināt praktiski savu iecerēto nākotnes profesiju, piedaloties nodarbībās kopā ar OT audzēkņiem.

Video operatori mācījās filmēt, apģērbu modelētāji veidoja tērpu skices, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti cepa plānās pankūkas ar dažādiem pildījumiem, gatavoja kēksus ar sirsniņu dekoriem Valentīndienas pasākumam un klāja galdus, meža mašīnu operatori devās līdzi audzēkņiem praktiskajās nodarbībās uz mežu...

Ēnu diena skolēniem pagāja aizraujoši, un viņi mājās devās ar jaunu pieredzi un zināšanām.