3DT un 3ET dodas izpētīt augstākās izglītības iespējas

26.01.2018. projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros ar 3DT/3ET grupas audzēkņiem devāmies ekskursijā uz Transporta un sakaru institūtu ar mērķi iepazīsties ar augstākās izglītības iespējām, augstskolas piedāvātajām mācību programmām un mācību vidi, praktiski darboties mācību laboratorijās, individuāli, radoši izpaužoties. Ekskursija pa augstskolu, tās vēsture, tikšanās ar augstskolas pārstāvjiem, mācību darba vide un elektronikas, elektrisko mērījumu, elektromehānikas, telekomunikāciju un robotikas kluba laboratorijas – tas, kas jauniegūts, apmeklējot šo augstskolu.

Institūta rīcībā ir labs materiālais nodrošinājums telekomunikācijas sistēmu pētīšanai, simulēšanai un izveidošanai. Laboratorijas ir aprīkotas gan ar speciāliem mērījumu stendiem, gan atsevišķi mērāmiem objektiem, darba galdiem un citiem aksesuāriem.

Studentiem ir iespēja uz speciāliem darba galdiem programmēt SIEMENS programmējamo loģiku blokus un vadīt hidrauliskos un pneimatiskos mehānismus, tādejādi praktizējoties ražošanas darba galdu iestādīšanai.

Transporta un sakaru institūtā ir arī savs robotikas klubs, kurā tiek projektēti un veidoti roboti dažādām disciplīnām, pieejami trīs 3D printeri un daudzas citas modernas iekārtas robotu būvēšanai vai arī citu elektronisko projektu veidošanai.

Ogres tehnikuma audzēkņiem atliek tikai savas profesionālās tālākizglītības ceļa izvērtēšana, jo gudrība ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt (Z.Mauriņa).

Skolotāja Inga Ieraga