Meistarklase “Analogo kino darbnīca” Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņiem

Dizaina un mākslas nodaļā mācību gada pirmais semestris noslēdzās ar audzēkņu darbu skatēm un izvirzīto darbu prezentācijām. Video operatoru vecāko kursu audzēkņi un skolotājs Raivis Balodis pastāstīja par dalību "Baltic Analog Lab" meistarklasē, kura notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Iespaidi un darba process tika demonstrēts sagatavotajā video, kurā varēja redzēt, kā notika iepazīšanās ar analogo kino filmu (projekcija), 16mm kino kameru, filmas uzņemšanas procesu grupā, kino filmas attīstīšanas fotoķīmiskajiem procesiem un, protams, filmas attīstīšanu un eksperimentiem laboratorijā, kur, savukārt, notika filmas kopijas veidošana, izmantojot rokām darinātu tehniku.

Analogā foto/video darbnīca:

- deva iespēju interesentiem iepazīties ar analogajām foto/ video tehnoloģijām

- ļāva strādāt ar vecajām kino lentas kamerām un arī attīstīt savu safilmēto filmu

- deva ieskatu darbam laboratorijā

Ieva Balode darbojas analogā kino attīstīšanā un popularizēšanā Latvijā un kopā ar domubiedriem organizē analogā kino festivālu «Process».

Interesanta likās arī pats tehniskais aprīkojums - 16mm filmiņas kamera KRASNOGORSK-3, video projektors, analogās montāžas piederumi, analogie fotoaparāti un paštaisītās pin-hole kameras, kā arī video laboratorija.

Audzēkņi gan dzirdēja īsu ievadu analogajās tehnikās, gan praktiski darbojās ar KRASNOGORSK-3 kameru un safilmētā materiāla attīstīšanu laboratorijā un materiāla žāvēšanu.

Darbu prezentācija Ogres tehnikumā izvērtās kā skaits piedzīvojums laikā un telpā.