Ogres tehnikums uzņem semināra "Pārmaiņu vadība" dalībniekus

11.janvārī Ikšķiles novada pašvaldība starpnovadu izglītības iestāžu direktoriem un vadītājiem organizēja ikgadējo semināru "Pārmaiņu vadība", kurā piedalījās izglītības iestāžu pārstāvji no Pierīgas novadu pašvaldības izglītības iestādēm.

Rīta pusē semināra dalībnieki Tīnūžu Tautas namā tikās ar SIA "Karšu izdevniecība "Jāņa sēta"" galveno redaktoru Jāni Turlaju, kurš prezentēja pētījumu par skolu tīkla optimizāciju Pierīgas kontekstā, bet Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks, Kontroles nodaļas vadītājs Maksims Platonovs informēja par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītājiem.

Semināra dalībniekus uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, kurš uzsvēra, ka visām Pierīgas pašvaldībām ir svarīgi zināt, kā šajā pārmaiņu laikā strādāt tālāk, nodrošinot kvalitatīvu izglītību visiem novadā deklarētajiem bērniem.

Semināra dalībnieki apmeklēja arī vairākas Ikšķiles novada izglītības iestādes – Tīnūžu pamatskolu, PII "Urdaviņa" filiāli "Muižiņa" un PIKC "Ogres tehnikums". ""Muižiņa" ir aprobācijas projektā, bet Tīnūžu pamatskolai šajā gadā plānota reorganizācija. Tas viss ietver sevī "pārmaiņu vadību". Savukārt Ogres tehnikumā vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un direktori varēja iepazīt pozitīvo piemēru, kā tiek īstenotas darba vidē balstītas mācības. Ogres tehnikumā var smelties pieredzi, kā vadīt šos procesus. Visus izglītības sistēmā strādājošos tuvākajā laikā sagaida pārmaiņas, kas saistītas gan ar jauno mācību saturu, gan kompetenču pieeju izglītībā, gan ar sešgadnieku apmācību. Šīs pārmaiņas nes lielus izaicinājumus izglītības iestāžu vadītājiem. Ar semināra palīdzību viņi varēja daudz un dažādos aspektos mācīties, kā šo pārmaiņu vadību organizēt," sacīja Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Par iespēju semināra ietvaros apmeklēt Ogres tehnikumu priecājās arī Ikšķiles novada PII "Čiekuriņš" vadītāja Laimīte Seņkāne-Soste: "Jebkuras pakāpes izglītības iestādes vadītājam jābūt informētam par izglītības procesiem, kas notiek valstī un pašvaldībā. Izglītības ieguvei raksturīga pēctecība, tāpēc jāredz, kādas ir tās aktuālās lietas, kas jāņem vērā, izglītojot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus, kuri pēc dažiem gadiem nokļūs pamatskolā, tad vidusskolā, tehnikumā, augstskolā un visbeidzot darba tirgū."

Ogres tehnikumā izglītības iestāžu direktori un vadītāji piedalījās radošajā darbnīcā "Profesionālās izglītības atbilstība darba devēju prasībām – audzēkņu darba vidē balstītas mācības sadarbībā ar nozares asociācijām un darba devējiem."

Viens no Ogres tehnikuma atpazīstamības simboliem ir tā uzkrātā veiksmīgā pieredze darba vidē balstītu mācību organizēšanā jau no 2013.gada. Par ieguvumiem, ko dod darba vidē balstītas mācības gan vietējos, gan ārvalstu uzņēmumos, pieredzē dalījās audzēkņi un pedagogi, kā arī SIA "Malevss" īpašnieks Māris Legzdiņš.

Seminārā piedalījās arī biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova, kuras vadītā biedrība sadarbojas ar Ogres tehnikumu, organizējot profesionālās meistarības seminārus un konkursus. Semināra dalībniekiem bija iespēja degustēt SIA "SierŠtelle" gatavotos sierus, kā arī baudīt OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņu gatavotos ēdienus.

Semināra noslēgumā izglītības iestāžu direktori un vadītāji saņēma Apliecību par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides programmu "Pārmaiņu vadība".