Noslēdzies Ogres tehnikuma Karjeras centra izsludinātais konkurss “Ogres tehnikums manām acīm”

Popularizējot Ogres tehnikumu, attīstot jauniešu radošās prasmes, savas attieksmes un spriedumu veidošanu, veicinot patriotismu un pilsonisko līdzdalību, stiprinot piederību savai ģimenei, skolai, valstij, veidojot labvēlīgu attieksmi un pozitīvas emocijas savstarpējā saziņā, 2017. gada 24. oktobrī tika izsludināts radošo darbu konkurss "Ogres tehnikums manām acīm", kurā varēja piedalīties audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Konkursa uzdevums – savu redzējumu par skolu pasniegt kādā no piedāvātajiem variantiem, izveidojot video materiālu vai fotogrāfiju galeriju/kolāžu, audzēkņu video aptauju "Kāpēc esi izvēlējies mācīties Ogres tehnikumā?", uzrakstot dzeju (arī humoru un satīru), domu graudus par Ogres tehnikumā apgūstamajām specialitātēm vai ikdienu, uzzīmējot karikatūras vai asociatīvas skices.

Konkursa žūrijai izvērtēšanai tika iesniegti 30 darbi – 3 fotogrāfiju galerijas, 1 video materiāls, 1 dziesma, 1 eseja, 15 zīmējumi, 9 dzejoļi. Humors, satīra, smiekli caur asarām, spēja visā saskatīt pozitīvo caurvija visus iesniegtos darbus. GALVENĀ BALVA, KO PELNĪJUŠI VISI KONKURSA DALĪBNIEKI (arī vērtēšanas komisija un skolotāji konsultanti) IR MEISTARKLASE saldumu ražošanas uzņēmumā "Pūre". Kas tur tiks redzēts un darīts pagaidām lai paliek noslēpumā tīts, jo, kas zina, šajā pirmssvētku laikā brīnumi notiek ar!

Nomināciju REDZĪGĀKAIS RISINĀJUMS saņem Eduards Kusins (4VO), Vineta Bodniece (4VO) un Sandis Zembergs (4VO) par iesniegto video materiālu, savukārt Rainers Brikmanis (1VO), Emīls Jurevičs (2VO), Māris Freibergs (2VO), Artūrs Kļimočkins (2VO) par iesniegto dziesmas videoversiju. Nomināciju DOMĪGĀKAIS RISINĀJUMS saņem Klāvs Egle (2MD) par iesniegto zīmējumu, Roberta Noela Panava (2VO) un Nora Vecvanaga (3DT) - par dzejoļiem. TĒLAINĀKAIS RISINĀJUMS tiek piešķirts 4DT grupas audzēknim Elvim Dzenim par datorizēto zīmējumu, kas papildināts ar dzīvesziņām, savukārt par KOLEKTĪVĀKO RISINĀJUMU atzīts 4EP grupas audzēkņu Gata Štulberga, Kristīnes Morozas, Lailas Kašes, Artas Lūses, Augusta Reiņa, Karīnas Kozlovskas, Rinalda Zeiburliņa iesniegtā fotokolāža.

Bibliotēkā būs redzama visu iesniegto darbu izstāde. Laipni lūgti to aplūkot!

Paldies katram, kas atbalstījis šo konkursu.