Ogres tehnikumā lekcija “Sociālo prasmju nozīme karjeras attīstībā”

Atrodoties sabiedrībā, līdzcilvēki mūs vērtē pēc runas kultūras, uzvedības un ārējā izskata. Katram ir jāpārzina prasības savam publiskajam tēlam un komunikācijai. Lai padziļinātu jauniešu zināšanas lietišķās uzvedības un publiskās runas kultūrā, 2017. gada 13. novembrī un 18. decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikumā viesojās Latvijā pazīstamā lietišķās etiķetes eksperte Aija Strautmane. Viņa ir izdevusi vairākas grāmatas un dažādos medijos bieži sniegusi profesionālus padomus.

Eksperte stāstīja, ka galveno priekšstatu par mums rada izturēšanās. Svarīgs publiskā tēla elements ir apģērbs, tika rādīti lietišķā apģērba attēli, skaidrots, kādām detaļām jāpievērš īpaša uzmanība. Ieteica lietišķajā apģērbā neizvēlēties rozā krāsu, jo tā neradīs pārliecinātību. Uzstājoties ar publisko runu vai ikdienas saziņā, ļoti jādomā par stāju, savstarpējās saskarsmes vēlamo attālumu, arī žestiem – ja nav zināms, ko žests nozīmē, to nedrīkst lietot.

Pārzināt etiķeti svarīgi, lai atstātu lielisku iespaidu un radītu pozitīvu tēlu, atklātu sociālās prasmes un demonstrētu respektu pret citiem, veidotu pārliecību par sevi kolektīvā un profesionālajā saskarsmē, nepieļautu mulsinošas vai neērtas situācijas.

Vienmēr atceramies – lietišķās etiķetes pārzināšana – viena no panākumu atslēgām.