Ogres tehnikuma audzēkņi piedalās simulācijas spēles JA TITAN reģionālajā čempionātā.

JA Latvija partnerskolas novembra un decembra laikā rīkoja biznesa simulācijas spēles JA TITAN reģionālos čempionātus, dodot iespēju katra čempionāta trīs labākajām komandām piedalīties JA TITAN valsts mēroga pusfinālā.

Spēles laikā audzēkņiem online vidē bija jāveic informācijas analīze un jāpieņem lēmumi par ražojamās produkcijas apjomu, produkta cenu, mārketinga aktivitātēm, attīstību un modernizāciju, kā arī investīcijām, tirgojot nākotnes personalizētos portatīvos datorus.

2017. gada 6. decembrī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, pirmo reizi šajā čempionātā startēja arī divas Ogres tehnikuma komandas. Nedaudz pietrūka veiksmes, lai nokļūtu valsts mēroga pusfinālā, bet jaunieši ir apmierināti ar savu sniegumu un iegūto jauno pieredzi.

Skolotāja Linda Pastare saka paldies komandu dalībniekiem – Andrim Pētersonam, Ronaldam Pirtniekam, Madim Tahtahunovam, Gintam Kārlim Bernšteinam, Norai Vecvanagai, Megijai Ermansonei par atsaucību un ieguldīto darbu biznesa stratēģiju apguvē.