Ogres tehnikums sadarbībā ar uzņēmējiem veiksmīgi turpina īstenot Erasmus + projektu un gūst pieredzi Vācijā

Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā aizvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvot kvalitatīvās un ekoloģiskās koka mājās. Šobrīd, kad koka karkasa moduļu mājas ir tirgū pieprasītas, darba devēji ir ieinteresēti pieņemt darbā speciālistus – koka konstrukciju montētājus. Līdz 2018.gada 31.augustam Ogres tehnikums turpina īstenot darba devēju iniciētu Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu „Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses", Nr. 2015-1-LV01-KA202-013450, (turpmāk - Projekts), kura ietvaros sadarbībā ar Latvijas, Vācijas un Austrijas uzņēmējiem ir izstrādājis un turpina pilnveidot izglītības programmu "Būvdarbi" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju būvkonstrukciju montētājs.

Laikā no 2017.gada 27. novembra līdz 2.decembrim Ogres tehnikuma darbinieki un sadarbības partneri - Latvijas, Austrijas, Vācijas uzņēmēji dalījās pieredzē par jautājumiem, kas saitīti ar moduļu māju būvniecības procesu, iepazinās ar Hamburgas, Šverīnes un Rostokas arhitektūru, ar profesionālās izglītības sistēmu Vācijā, kā arī piedalījās vairākos praktiskās darbības semināros.

Ir patīkami apzināties, ka gan Latvijas, gan Vācijas, gan Austrijas projekta dalībniekiem ir vienots redzējums profesionālās izglītības attīstībai – tikai kopā ar uzņēmējiem varam veidot tādu izglītības vidi, kurā būtu motivēti izglītojamie, kurā aktīvi iesaistās darba devēji, kad kopā veidojam uz kompetencēm balstītu profesionālo izglītību un nodrošinām Eiropas darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Vizītes laikā Projektu nodaļas vadītāja S. Jasinska un pedagogs E. Stumpe piedalījās starptautiskajā Projekta vadības sanāksmē, bet direktores vietniece L.Caune un pedagogs A.Seidars piedalījās īstermiņa mācībās un apguva Vācijas kolēģu pieredzi gan mācību materiālu izstrādē, gan dažādu praktisku darba uzdevumu sagatavošanā būvniecības jomā. Profesionālās izglītības iestādēs kā JFV-PCH Šverīnē un ABC Bau Rostock Rostokā ikvienam projekta dalībniekam bija iespēja vērot praktisko mācību norisi, iepazīties ar uzņēmēju un izglītības iestādes sadarbības modeli Vācijā.

Otrā lielākajā Vācijas pilsētā Hamburgā projekta dalībnieki varēja klātienē apskatīt un iepazīties ar daudzveidīgiem arhitektūras risinājumiem, netradicionālu un inovatīvu māju būvniecības plusiem un mīnusiem, aplūkot daudzstāvu moduļu māju – studentu dienesta viesnīcu, kas tiešā veidā sasaucas arī vienu no Projekta mērķiem – izveidot profesionālās izglītības programmu būvkonstrukciju montētājam, kas īsā laika periodā un augstā kvalitātē var samontēt moduļus, tā uzbūvējot klienta vēlmēm atbilstošu māju.

Projekta partneri dalījās pieredzē gan mācību materiālu izstrādē, gan atbilstošu mācību metožu izvēlē, lai nodrošinātu tādu speciālistu sagatavošanu, kas nepieciešami katrā valstī un Eiropas darba tirgū kopumā.

Projekta vizītes noslēgumā visas iesaistītās puses guva atziņu, ka savstarpēji sadarbojoties un atbalstot vienam otru, var izveidot tādu izglītības sistēmu, kas nodrošinās gan augsti kvalificētu darbinieku sagatavošanu, gan pedagogu un darba devēju vienotu redzējumu ilgtspējīgas un uz nākotni vērstas sadarbības attīstību.