Ogres tehnikuma audzēkņi mācās kļūt par krietniem cilvēkiem

Vairāk nekā pusei Ogres tehnikuma (OT) audzēkņu profesionālajā mācību iestādē pavadītais laiks saistās ne tikai ar nodarbībām mācību kabinetos un laboratorijās, bet arī ar dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Šobrīd no teju 1000 audzēkņiem, kas šajā mācību gadā apgūst zinības tehnikumā, 500 dzīvo dienesta viesnīcās Upes prospektā 18 un Jaunatnes ielā 3. Kā informē OT Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja Aina Murāne, Upes prospekta dienesta viesnīcā mīt 220, bet Jaunatnes ielā 3 – 280 audzēkņu.

Profesionālās izglītības iestādē pārsvarā mācās nepilngadīgi jaunieši, tāpēc par viņiem rūpējas ne tikai grupu audzinātājas mācību iestādē, bet arī dienesta viesnīcas skolotājas. Katrā dienesta viesnīcā ir trīs skolotājas, kuras seko jauniešu gaitām, neliedz padomu un palīdz kļūt pieaugušiem un atbildīgiem par savu rīcību un attieksmi pret līdzcilvēkiem.

Dienesta viesnīcā Upes prospektā par 3.stāva iemītniekiem ir atbildīga skolotāja Irēna Ostaša, kura šajā darbā uzkrājusi teju astoņu gadu pieredzi.

"Jauniešu audzināšana dienesta viesnīcā ir salīdzinoši sarežģītāka nekā mācību laikā, jo atrašanās izglītības iestādē disciplinē jauniešus, bet dienesta viesnīca – tās ir mājas. Kā jau mājās, gadās visādi. Šajā mācību gadā manā pārziņā ir 65 puiši ar dažādiem raksturiem un audzināšanu. Jāteic, ka man šogad paveicies ar pirmā kursa audzēkņiem," atzīst I.Ostaša. "Dienesta viesnīcas skolotāja pienākumus nav iespējams uzskaitīt, tostarp jāraugās, vai virtuvē, dušas telpās un istabiņās valda kārtība, vai audzēkņi pieklājīgi uzvedas. Jāseko arī jauniešu psiholoģiskajai saderībai, jo var gadīties konfliktsituācijas un jāpalīdz tās risināt."

Pēteris Jēkabs Āboliņš, kurš šogad uzsācis mācības tehnikumā un apgūst meža mašīnu operatora profesiju, uzskata, ka skolotāja dienesta viesnīcā ir vajadzīga: "Kādam jāskatās, lai tiktu ievērota kārtība, kā arī jāpalīdz risināt problēmas, ar kurām paši reizēm netiekam galā."

Liels palīgs skolotājas ikdienas darbā ir 3.stāva Audzēkņu pašpārvalde, kurā ir desmit jaunieši, kas iekarojuši autoritāti vienaudžu vidū un viņu viedokli respektē. Audzēkņu pašpārvaldes līderis jau divarpus gadus ir Rihards Podkalns, kurš mācās 4.kursā par elektronikas tehniķi. Kā atklāj Rihards, viņš to dara ar prieku, jo sabiedriskais darbs veicina komunikāciju ar citiem audzēkņiem un palīdz saturīgi pavadīt brīvo laiku.

"Kopā ar Audzēkņu pašpārvaldi cenšamies radīt pozitīvu vidi, kurā valdītu labestīga un draudzīga attieksme citam pret citu. Neviens cits to mūsu vietā nedarīs," uzsver I.Ostaša.

28.novembra vakarā I.Ostaša aicināja audzēkņus uz prezentāciju un sarunu par tikumiem, kas veicina katra cilvēka personības izaugsmi.

"Šī prezentācija būs par 12 pielietojamiem un izkopjamiem tikumiem, kas paredzēti Ministru Kabineta izdotajos noteikumos par vadlīnijām audzināšanas darbā. Prezentāciju papildinās piemēri un atziņas no literātu, politiķu, ievērojamu cilvēku un, protams, manas dzīves un pieredzes," stāsta I.Ostaša. "Viens no svarīgākajiem tikumiem ir atbildība. Mani ļoti uzrunāja OT direktores Ilzes Brantes sacītais Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumu "Latvju saule", kurā viņa pauda viedokli, ka Latvija tā ir katra atbildība. Fascinē, ka var šādi veidot savu pilsonisko stāju un attieksmi pret darāmo darbu, un es to vēlos iemācīt arī saviem jauniešiem."

Pasākuma noslēgumā A.Murāne ierosināja izveidot anketu un apkopot jauniešu domas par tikumisko audzināšanu, aktualizējot tikumus un vērtības, kas viņiem šķiet svarīgas.

Skolotājas I.Ostašas plānos nākamajā mācību pusgadā ir sagatavot prezentāciju un aicināt jauniešus uz dialogu par cieņu pret latviešu valodu un savu valsti – Latviju. "Tas būs mans veltījums ceļā uz Latvijas simtgadi," norāda I.Ostaša.