Ogres tehnikums attīsta sadarbību ar Somiju

Laika posmā no 2017.gada 31.oktobra līdz 3.novembrim Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska un Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas profesionālo mācību priekšmetu pedagogs Armands Lapiņš jau trešo reizi tikās ar Yväskyla Izglītības konsorcija (Jämsä koledžu) (Somija), Luua Mežniecības skolas (Igaunija), Valsts mežu apsaimniekošanas centra (Igaunija) pārstāvjiem, lai, izmantojot katras valsts labo praksi, pilnveidotu izglītības programmu meža mašīnu operatoriem (Nordplus programma projekts Nr. NPHZ-2016/10051).

Iesaistītās institūcijas no starptautiskās sadarbības ir guvušas to, kas ir visvērtīgākais un visnoderīgākais katras organizācijas attīstībai. Ogres tehnikumam tas ir paplašināts partnerorganizāciju tīkls, aptverot Ziemeļu reģiona valstis, kurām ir inovatīvas un interaktīvas mācību metodes, kā arī interesanta, dinamiska un jauniešiem saistoša mācību vide.

Profesionālo vizīšu laikā Häme Profesionālajā institūtā un Yväskyla Izglītības konsorcijā tika uzsāktas sarunas par sadarbību ar Ogres tehnikumu tādās jomās kā:

  • mežsaimniecība;
  • vides dizains;
  • viesmīlība un ēdināšana;
  • administratīvais darbs;
  • būvdarbi;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • kokapstrāde;
  • māksla un dizains.

Sadarbības attīstīšana un paplašināšana ļaus sasniegt vienu no Ogres tehnikumu internacionalizācijas mērķiem – iekļaut starptautiskās mobilitātes mācību programmās.

Katra Nordplus projekta partnera ieguldījums un sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti noslēguma konferencē, kuru organizēs Luua Mežniecības skola 2018.gada pavasarī.